Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije je voditelj obrade osobnih podataka ispitanika te ih obrađuje u skladu s primjenjivim propisima, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/2018.).

Ispitanik je svaka fizička osoba (pojedinac) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Ostvarivanje prava

Kako bismo vam omogućili lakše ostvarivanje vaših prava na našim internetskim stranicama, objavili smo obrasce zahtjeva koje možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Zahtjev za pristup osobnim podacima
Zahtjev za ispravak osobnih podataka
Zahtjev za brisanje osobnih podataka
Zahtjev za prijenos osobnih podataka drugom voditelju obrade

Zahtjev koji podnosite Društvu Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije mora biti uredno popunjen i potpisan.

U slučaju zaprimanja zahtjeva koji nije uredno popunjen ili koji ispitanik nije potpisao, pozvat ćemo vas da uočeni nedostatak u zahtjevu otklonite.

Svoj zahtjev možete uputiti Društvu Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije na sljedeći način:

a) redovnom poštom na adresu:

Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije
Bobovje 52B
49 0000 Krapina

Ili

b) e-mailom na adresu: info@dckkzz-krapina.hr

Ostvarivanje navedenih prava ispitanika omogućit ćemo vam u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka u primjerenom roku i bez nepotrebnog odgađanja.

Na navedene adrese slobodno nam se obratite i kada imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka u  Društvu Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije.

Ukoliko imate prigovor na obradu osobnih podataka, možete ga uputiti na e-mail adresu
info@dckkzz-krapina.hr

Podnošenje pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka

Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj jest Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva ulica 14 (u nastavku teksta: AZOP).

Obavještavamo vas da AZOP-u možete podnijeti pritužbu na naše postupanje u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

Dodatne informacije

Dodatne informacije vezane uz ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka mogu se zatražiti od službenika za zaštitu osobnih podataka Društva Crvenog križa Krapina na e-mail adresu: info@dckkzz-krapina.hr