tim4

 

Tijekom 2011. godine održano je niz edukacija za Županijski  interventni tim, održano je 10 različitih edukacija ( Poznavanje djelatnosti i Pokreta Crvenog križa i Međunarodne Federacije Crvenog križa, Djelovanje u katastrofama i procjena situacije, GPS i radiokomunikacije, Osnovni tečaj iz pružanja prve pomoći, Osnovni i prošireni tečaj psihosocijalne podrške).

Uložena su značajna sredstva za nabavu opreme za zaštitu i spašavanje (šatori, agregati, grijač šatora, pročistač vode, poljski kreveti, osobni kompleti, čamac, prikolica i dr.)

Županijski interventni tim sastoji se od 65 članova, koji su educirani za intervencije u sljedećim područjima zaštite i spašavanja:

 1. prva pomoć,
 2. procjena situacije,
 3. služba traženja,
 4. organizacija prihvata i smještaja,
 5. osiguranje pitke vode i
 6. minimalnih higijenskih uvjeta.

Osim specijalnih znanja svi članovi jedinice obučeni su i sa sljedećim znanjima:

 • temeljna obuka iz prve pomoći,
 • sigurnost i samozaštita u intervenciji,
 • psihološka pomoć i podrška i
 • veze i komunikacije

Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije okuplja volontere koji su zainteresirani i žele biti članovi interventnog tima!

Ako ste stariji od 18. godina, volite pomagati onima kojima je potrebna pomoć, imate slobodnog vremena i željni ste novih znanja i aktivnosti, pozivamo Vas da se pridružite u naš Interventni tim!

Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, osnovni ciljevi našeg društva su ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih velikim prirodnim, ekološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama. Stupanjem na snagu  Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15) definirano je da je Crveni križ operativna snaga u zaštiti i spašavanju te su sukladno tome izrađeni potrebni dokumenti u jedinicama lokalne samouprave, a uloga Crvenog križa je i priprema i obučavanje ekipa, odnosno interventnog tima, te volontera i građana, za slučaj izvanrednih situacija.

 

Svaki član usvaja osnovna znanja iz sljedećih područja

 • Organizacija prihvata i smještaj stradalih
 • Psihosocijalna pomoć i podrška stradalima
 • Služba traženja – obnavljanje obiteljskih veza
 • Prva pomoć kao nadopuna stručnim medicinskim ekipama
 • Prijem i raspodjela humanitarne pomoći
 • Osiguranje pitke vode

Nakon osnovnog tečaja, članovi se, prema interesu, specijaliziraju iz nekog od područja: prve pomoći (napredna obuka), procjene situacije, poslova službe traženja, organizacije prihvata i smještaja ili osiguranja pitke vode i minimalnih higijenskih uvjeta.

Najbolji članovi interventnih timova pozivaju se na dodatne obuke za djelovanje u Nacionalnom interventnom timu ili međunarodnim misijama pomoći.

Prijave se primaju putem e-maila: valentina.klasicek@dckkzz-krapina.hr na koji je potrebno poslati ispunjenu prijavnicu. Prijavnicu možete pronaći ispod teksta ili ispuniti u lokalnom Društvu Crvenog križa. Dodatne informacije možete dobiti u Društvu Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije na broj 049/371-141.

Dobro došli u obitelj Crvenog križa – javite se, budite član Interventnog tima!!!

Prijavnica-za-interventni-tim-DCK KZŽ [Word dokument]