Ovdje možete pronaći dokumente vezane za pravnu i drugu regulativu rada društva. Svi dokumenti su u tzv. pdf formatu te Vam je za njihovo čitanje potrebito da skinte neki od besplatnih pdf čitača- preporčamo Acrobat Reader –  zadnju verziju možete pronaći na linku http://get.adobe.com/reader/

1. Zakon o Hrvatskom Crvenom križu  (32 k)

2. Statut Hrvatskog Crvenog križa (326k)

3. Statut Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije (377 kb)

4. Pravilnik o jednostavnoj nabavi

5. Izmjene i dopune Statuta Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije od 23.05.2018.

6. Izmjene i dopune Statuta Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije od 20.06.2018.

7. Izmjene i dopune Statuta Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije od 18.12.2019.

8. Izmjene i dopune Statuta Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije od 28.12.2020.