Ovdje možete pronaći dokumente vezane za pravnu i drugu regulativu rada društva. Svi dokumenti su u tzv. pdf formatu te Vam je za njihovo čitanje potrebito da skinte neki od besplatnih pdf čitača- preporčamo Acrobat Reader –  zadnju verziju možete pronaći na linku http://get.adobe.com/reader/

1. Zakon o Hrvatskom Crvenom križu  (32 k)

2. Statut Hrvatskog Crvenog križa (326k)

2.a. Statut Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije – pročišćeni tekst

3. Statut Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije (377 kb)

4. Pravilnik o jednostavnoj nabavi

5. Izmjene i dopune Statuta Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije od 23.05.2018.

6. Izmjene i dopune Statuta Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije od 20.06.2018.

7. Izmjene i dopune Statuta Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije od 18.12.2019.

8. Izmjene i dopune Statuta Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije od 28.12.2020.

9. Zakon o udrugama (NN 74/1470/17 i 98/19)

10. Statut Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca,

11. Pravilnik o načinu korištenja znaka crvenog križa u Hrvatskom Crvenom križu i njegovim ustrojstvenim oblicima (NN 49/18),

12. Pravilnik o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa (NN 52/07),

13.  Zakon o socijalnoj skrbi ( NN 18/22)

14. Zakon o volonterstvu ( NN 58/0722/1384/21)

15. Pravilnik o volontiranju u Hrvatskom Crvenom križu 

16. Pravilnik o materijalnoj humanitarnoj pomoći

17. Pravilnik o počasnom članstvu

18. Pravilnik – službena odjeća i iskaznica

19. Pravila natjecanja prve pomoći

20. Pravila natjecanja – realistični prikaz ozljeda

21. Pravilnik HCK u kriznim situacijama

22. Pravilnik o priznanjima HCK

23. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/0874/1180/1392/1464/15108/1770/1942/20)

24. Zakon o sustavu civilne zaštite ( NN 82/1531/2020/21)

25. Zakon o krvi i krvnim pripravcima (NN 79/06124/11)