Projekt: Ulaganje u infrastrukturno opremanje banke hrane, Hrvatskog Crvenog križa, Društva Crvenog križa Krapinsko – zagorske županije

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

 

 

Naziv projekta: Ulaganje u infrastrukturno opremanje banke hrane, Hrvatskog Crvenog križa, Društva Crvenog križa Krapinsko – zagorske županije

Javni poziv: Ulaganje C.1.5.R4.I1 – infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane

Referentni broj ugovora: NPOO.C1.5.R4-I1.01.0036

 Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ, Društvo Crvenog križa Krapinsko – zagorske županije

Ukupna vrijednost projekta: 625.213,50 kuna (82.980,09 EUR)

Iznos sufinanciran iz EU: 500.000,00 kuna (66.361,40 EUR) Mehanizam za oporavak i otpornost
Ostali izvori financiranja: 125.213,50 kuna (16.618,69 EUR) Krapinsko – zagorska županija

Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2023. – 30.09.2023.

Kratki opis projekta

Kako riješiti problem prekomjernog bacanja hrane, ali i nedovoljnog doniranja hrane pred istek roka trajanja, izazov je s kojim se suočavaju sve zemlje EU. Jedno od rješenja je osnivanje banke hrane koja će unaprijediti sustav doniranja hrane, što će utjecati na smanjenje količine otpada od  hrane, ali i pomoći socijalno ugroženim stanovnicima. Krajnje primatelje hrane identificiraju Centri za socijalnu skrb i posrednici u lancu doniranja hrane kojih je u našoj županiji 5 (GDCK Donja Stubica, GDCK Klanjec, GDCK Krapina, GDCK Pregrada, GDCK Zabok).

U sklopu projekta predviđena je nabava rashladnog uređaja, električnog viličara, rashladnog vozila, informatičke opreme, promidžba i vidljivost te usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom. Realizacijom projektnih aktivnosti doprinijeti ćemo infrastrukturnom opremanju Društva Crvenog križa Krapinsko – zagorske županije u svrhu jačanja kapaciteta banke hrane za prihvat, skladištenje i podjelu donirane hrane.

Cilj projekta

Cilj projekta je ojačati infrastrukturne kapacitete prijavitelja Hrvatskog Crvenog križa, Društva Crvenog križa Krapinsko – zagorske županije u svrhu stvaranja osnovnih preduvjeta za povećanje količine donirane hrane, čime se doprinosi smanjenju otpada od hrane te povećanju prehrambene sigurnosti siromašnijih skupina stanovništva na području Krapinsko – zagorske županije.

Očekivani rezultati projekta

  • nabavljen rashladni uređaj
  • nabavljen električni viličar
  • nabavljeno rashladno vozilo
  • nabavljena informatička oprema
  • minimalno 250 kg donirane hrane u 2024. godini

 

Kontakt podaci:

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ, Društvo Crvenog križa Krapinsko – zagorske županije

Voditelj projekta: Davor Šimunović, bacc.med.techn.

Frana Galovića 7d, 49000 Krapina

Tel. 049 371 141

info@dckkzz-krapina.hr

www.dckkzz-krapina.hr
www.fondovieu.gov.hr

www.planoporavka.gov.hr

 

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa,

Društva Crvenog križa Krapinsko – zagorske županije.