Svaka doza krvi ili plazme dragocjeni je dar, koji spašava život. Redovito dobrovoljno neplaćeno darivanje ključ je za izgradnju sigurne i održive opskrbe krvlju i krvnim pripravcima.

Pristup sigurnoj opskrbi krvlju, temeljen na dobrovoljnom neplaćenom davanju ključan je za sve pacijente, posebice one čija stanja zahtijevaju cjeloživotne i redovite transfuzije kao što su anemije srpastih stanica i talasemije (poremećaj stvaranja hemoglobina). Dobrovoljne neplaćene donacije plazme igraju važnu ulogu u pružanju podrške pacijentima sa širokim rasponom teških i dugotrajnih bolesti, kao što su hemofilija i teži oblici bolesti imunološkog sustava.

Službe za transfuziju krvi često se suočavaju s izazovom osiguravanja dovoljne količine krvi.

U mnogim zemljama s niskim i srednjim dohotkom nedostatak pristupa sigurnoj krvi i krvnim pripravcima utječe na zdravlje pacijenata, a prisutna je i povećana potražnja za donacijama plazme.

Strategija Svjetske zdravstvene organizacije je pomoći zemljama u poboljšanju dostupnosti i kvalitete ljudske plazme, uključujući optimizaciju korištenja plazme dobivene iz davanja pune krvi, te terapiju proteinima plazme.

Dana 14. lipnja 2023. godine u cijelom svijetu obilježava se Svjetski dan darivatelja krvi. Ovaj je dan službeno proglašen 2005. godine na Svjetskoj zdravstvenoj skupštini.

Slogan ovogodišnje kampanje Svjetskog dana darivatelja krvi je „Daruj krv, daruj plazmu, dijeli život, čini to redovito”. Fokus je na pacijentima kojima je potrebna doživotna transfuzijska potpora, a naglasak na ulozi koju svaka osoba ima davanjem dragocjenog dara krvi ili plazme.

Uz isticanje važnosti redovitog davanja krvi ili plazme, težnja je stvoriti sigurnu i održivu opskrbu krvlju i krvnim pripravcima, koji trebaju biti jednako dostupni u cijelom svijetu.

Ciljevi ovogodišnje kampanje su:

– Zahvaliti pojedincima koji daruju krv te potaknuti više ljudi da postanu darivatelji

– Potaknuti ljude dobrog zdravlja na redovito darivanje krvi uz naglašavanje ključne uloge u osiguranju stabilne opskrbe i redovite dostupnosti

– Usredotočiti se na zdravlje darivatelja i kvalitetu skrbi za darivatelje, na taj ćemo način izravno djelovati na njihovu predanost i spremnost na redovito darivanje krvi

– Mobilizirati podršku na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini te osigurati dobru suradnju s razvojnim partnerima u svrhu ulaganja, jačanja i održavanja kvalitetnih nacionalnih programa dobrovoljnog davanja krvi.

Prijedlog aktivnosti za promicanje slogana ovogodišnjeg Svjetskog dana darivatelja krvi

– Svečanosti zahvalnosti darivateljima, kampanje na društvenim mrežama, posebne medijske emisije, objave na društvenim mrežama koje prikazuju pojedine darivatelje krvi

– Isticanje slogana Svjetskog dana 2023. godine

– Sastanci i radionice, glazbeni i umjetnički događaji u znak zahvalnosti darivateljima krvi te osvjetljavanje spomenika crvenom bojom

– Poseban naglasak je na širenju pozitivnih životnih priča pacijenata ovisnih o transfuziji, čiji su životi spašeni dobrovoljnim davanjem krvi ili plazme kao način motivacije za redovno dobrovoljno davanje krvi i plazme

Domaćin ovogodišnjeg centralnog događanja povodom Svjetskog dana darivatelja krvi je Alžir, preko svoje Nacionalne službe za transfuziju krvi.