Hrvatski Crveni križ od 2002. godine aktivno djeluje na području odgovora na trgovanje ljudima i radi na prevenciji, edukaciji, izgradnji kapaciteta te izravnoj pomoći i zaštiti žrtava trgovanja ljudima. U suradnji s lokalnim društvima Crvenog križa provodi edukaciju djece i mladih o trgovanju ljudima, a osobita pozornost usmjerena je na mlade osobe koje završavaju obrazovanje i ulaze na tržište rada.

Trgovanje ljudima jedan je od najgorih zločina našeg doba, jer se trguje ljudskim bićima, čime se čini neprocjenjiva povreda ljudskih prava, kao što su: pravo na slobodu kretanja, slobodu i dostojanstvo pojedinaca, život, rad i obrazovanje, odlučivanje i zdravlje.

U Srednjoj školi Krapina 20. travnja 2023. godine Društvo Crvenog križa Krapinsko zagorske županije i Policijska uprava krapinsko-zagorska na poziv škole u sklopu obilježavanja Dana zdravlja i sigurnosti održali su predavanje učenicima četiri 3. razreda na temu trgovanja ljudima.

Kroz edukativno predavanje učenike se nastojalo upoznati s problemom trgovanja ljudima, načinima na koje mogu biti uvučeni u trgovinu ljudima, sa skrivenim načinima manipulacije, a posebice postupcima kojima mogu izbjeći da postanu žrtve trgovanja ljudima, kao i institucijama, organizacijama i udrugama koje pružaju ili mogu pružiti pomoć u slučajevima trgovanja ljudima.