U okviru projekta CRO-SI-SAFE u petak 25.11.2022. godine održano je studijsko putovanje žurnih službi Krapinsko-zagorske županije u Primorsko-goransku županiju sa svrhom razmjena iskustva u radu u hitnim intervencijama i nesrećama.

Sudionici su posjetili četiri žurne službe Primorsko-goranske županije: Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka i Policijsku upravu Primorsko-goransku.

Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije predstavljali su zaposlenici Gradskog društva Crvenog križa Krapina i Gradskog društva Crvenog križa Pregrada.