Dana 25.10.2022. u hotelu International svečano je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projektni prijedlog Zaželi za Zagorje prijavljen u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za otvoreni trajni poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, broj poziva: UP.02.1.1.16.0020, u sklopu ESF Operativnog programa „ Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.483.113,68 kuna, za što će se dodijeliti bespovratna sredstva u 100%-tnom intenzitetu potpore. Projekt će trajati 8 mjeseci i provodit će se na području 8 jedinica lokalne samouprave, odnosno na području djelovanja Gradskih društava Crvenog križa Pregrada i Klanjec.

Ugovor je potpisao ravnatelj Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije Davor Šimunović. Nositelj projekta je Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, a partneri su osim Gradskih društava Crvenog križa Pregrada i Klanjec, Krapinsko-zagorska županija i jedinice lokalne samouprave s područja provedbe, odnosno Grad Pregrada, Grad Klanjec, Općina Hum na Sutli, Općina Desinić, Općina Tuhelj, Općina Kraljevec na Sutli, Općina Kumrovec, Općina Zagorska Sela, kao i obavezni partneri Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Krapina, Centar za socijalnu skrb Krapina i Centar za socijalnu skrb Zabok, što čini ukupno 14 projektnih partnera.

U sklopu projekta će biti zaposleno 30 nezaposlenih žena koje će pružati potporu i podršku za 180 krajnjih korisnika u nepovoljnom položaju. Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Aktivnosti će biti zapošljavanje žena iz ciljanih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici.