Hrvatski Crveni križ  organizirao je trening za edukatore „Prevencija trgovanja ljudima“ od 22. – 24. rujna 2022. u Rijeci u Domu Crvenog križa Rijeka.

Trening za edukatore namijenjen je djelatnicima i volonterima Crvenog križa koji će nakon završene edukacije biti osposobljeni za provođenje edukativnih i preventivnih predavanja i radionica sa različitim ciljanim skupinama, kao npr. provedba programa prevencije trgovanja ljudima u vrtićima i školama kao  i provedba daljnjih edukacija za volontere na lokalnoj razini za navedeni program.

Iz Krapinsko-zagorske županije, treningu su prisustvovale Tina Herceg, zaposlenica GDCK Zabok i Valentina Pagadur Lisica, volonterka GDCK Donja Stubica.