U ponedjeljak 15. veljače 2021.god. održana je izvještajno-izborna Skupština Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije. Na sjednici je razriješen dosadašnji saziv Skupštine i formiran novi saziv za naredno četverogodišnje mandatno razdoblje 2021.-2025. godine. Temeljem Statuta Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije  novi saziv Skupštine broji 19 članova. Predsjednik Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije u narednom mandatnom razdoblju je Petar Bedeniković, podpredsjednici su Štefica Pasarić i Davor Žažar, a izabrani su i predstavnici u ostalim tijelima Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije.

Na sjednici Skupštine je podneseno Izvješće o radu i Financijsko izvješće za proteklo mandatno razdoblje te je usvojen Program rada za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine.

Glavne smjernice Programa rada koji je predstavio ravnatelj Davor Šimunović su: pomoć Gradskim društvima Crvenog križa; nabava osobne i zajedničke opreme zaštite i spašavanja; realizacija projekta poslovno-skladišnog prostora.