Hrvatski Crveni križ (HCK) 20. srpnja 2020. objavio je Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći osobama čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije te su označene kao N1 i N2, odnosno dobile su „crvenu oznaku“ i nisu podobne za stanovanje, a ispunjavaju barem jedan od sljedećih socijalnih kriterija:

 

 

  • kućanstva korisnici zajamčene minimalne naknade,
  • samohrani roditelji s ukupnim mjesečnim primanjima manjim ili u visini bruto minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu od 4.062,51 kuna,
  • kućanstva u kojima su svi članovi umirovljenici s mirovinom manjom od 2,000,00 kuna svakog člana pojedinačno,
  • samci s ukupnim primanjima manjim ili u visini od 2.485,00 kuna,
  • obitelji s troje ili više djece s ukupnim mjesečnim primanjima do visine ili manjim od prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu u travnju 2020. u iznosu od 7.673,00 kuna,
  • kućanstva u kojima ukupna primanja nisu veća od 2.000,00 kuna po članu kućanstva.

Budući da sredstva namijenjena za dodjelu jednokratne pomoći osobama čije su nekretnine stradale u potresu nisu utrošena, HCK produljuje trajanje Javnog poziva do 31. kolovoza 2020.

Opcionalno do utroška sredstava, HCK dopunjuje pravo na dodjelu novčane pomoći vlasnicima obiteljskih kuća, stanova i zaštićenim najmoprimcima koji su imali prijavljeno prebivalište ili boravište u obiteljskim kućama, višestambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije u vrijeme potresa (22. ožujka) i koje su označene „žutom oznakom“ kao PN1 (potreban detaljan pregled) i PN2 (potrebne mjere hitne intervencije), a koji ostvaruju jedan od gore istaknutih socijalnih kriterija.

Sve detalje o kriterijima i potrebnoj dokumentaciji, građani mogu pronaći na internetskoj stranici Hrvatskog Crvenog križa www.hck.hr.