Hrvatski Crveni križ (HCK) za osobe stradale u potresu 22. ožujka ove godine, prikupio je od fizičkih i pravnih osoba te međunarodnih organizacija dva milijuna kuna, a ta će sredstva biti dodijeljena najugroženijim kategorijama s područja Grada Zagreba, Zagrebačke županije te Krapinsko zagorske županije.

U skladu s tim, HCK upućuje javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći osobama čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije te su označene kao N1 i N2, odnosno dobile su „crvenu oznaku“ i nisu podobne za stanovanje, a ispunjavaju barem jedan od sljedećih socijalnih kriterija:

  • kućanstva korisnici zajamčene minimalne naknade,
  • samohrani roditelji s ukupnim mjesečnim primanjima manjim ili u visini bruto minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu od 4.062,51 kuna,
  • kućanstva u kojima su svi članovi umirovljenici s mirovinom manjom od 2,000,00 kuna svakog člana pojedinačno,
  • samci s ukupnim primanjima manjim ili u visini od 2.485,00 kuna,
  • obitelji s troje ili više djece s ukupnim mjesečnim primanjima do visine ili manjim od prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu u travnju 2020. u iznosu od 7.673,00 kuna,
  • kućanstva u kojima ukupna primanja nisu veća od 2.000,00 kuna po članu kućanstva.

Visina jednokratne novčane pomoći ovisit će o broju podnesenih zahtjeva i raspoloživim prikupljenim sredstvima.

Za jednokratnu novčanu pomoć mogu se javiti fizičke osobe koje su vlasnici obiteljskih kuća/stanova ili su zaštićeni najmoprimci slabijeg socijalnog statusa, a koji su tijekom potresa imali prebivalište/boravište na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije te Krapinsko-zagorske županije.

Javni poziv otvoren je od 21. srpnja do 17. kolovoza ove godine.

Sve detalje o kriterijima i potrebnoj dokumentaciji, građani mogu pronaći na internetskoj stranici Hrvatskog Crvenog križa www.hck.hr.