U dva mjeseca trajanja epidemije koronavirusa, u borbi protiv širenja koronavirusa, djelatnici i volonteri Društva Crvenog križa Krapinsko – zagorske županije i Gradskih društava Crvenog križa Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Pregrada i Zabok svakodnevno su doprinosili radom na terenu, preveniranju i ublažavanju posljedica epidemije i promijenjenih životnih okolnosti. Za provođenje aktivnosti vezanih uz suzbijanje širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, utrošeno je 133.906,22 kuna.

Na Graničnom prijelazu Macelj, 16 zaposlenika i volontera, podijelilo je 1350 litara vode, preko 1000 konzervi i dvopeka, 30 litara mlijeka, te 60 pakiranja keksa, za putnike koji su čekali prelazak preko granice, kako bi im se olakšalo čekanje zbog detaljnije provjere putnika na koronavirus.

Svakodnevno je 139 djelatnika, 115 gerontodomaćica i 15 volontera, brinulo za osobe treće životne dobi njih više od 700; dostavljali su im hranu, lijekove i plaćali račune.

Svako Gradsko društvo ima otvorenu telefonsku liniju preko broja 0800 1188, za građane koji su u potrebi. Pozivni centri za građane ostvarili su više od 3000 poziva, a 90 puta pružena je psihosocijalna podrška putem telefonske linije za osobe u samoizolaciji ili karanteni.

Karantena za vozače bila je organizirana je od 17.03.2020. do 22.04.2020. godine. U 37 dana kroz karantenu je prošlo 138 vozača sa ukupno 275 noćenja. U rad karantene bilo je uključeno 34 djelatnika i 16 volontera, sa 1776 odrađenih sati, koji su vršili prijem i registraciju vozača, te svakodnevno poduzimali potrebne zdravstveno-epidemiološke mjere. Opremili smo karantenu sa uredskim materijalom, zaštitnim sredstvima i sredstvima za rad djelatnika.

Bili smo angažirani na preuzimanju, skladištenju i dostavi zaštitnih i dezinfekcijskih sredstava osiguranih od Stožera civilne zaštite RH, zdravstvenim i socijalnim ustanovama na području Krapinsko – zagorske županije. Izvršili smo 3 preuzimanja iz skladišta Kruge u Zagrebu i 8 iz skladišta u Jastrebarskom. Također smo dobili zaštitne vizire koje je izradila Srednja škola Krapina.

Osigurali smo 80 madraca, plahti i posteljinu za smještaj osoba pozitivnih na koronavirus u Učeničkom domu u Bedekovčini.

Podijeljeno je 19 COVID paketa.

Gradska društva Crvenog križa redovno su provodila akcije dobrovoljnog darivanja krvi uz poštivanje najviših higijenskih standarda s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u Hrvatskoj.

Iz donacija građana i pravnih subjekata nabavili smo 500 humanitarnih paketa hrane u vrijednosti od 48.668,62 kn koji su podijeljeni Gradskim društvima Crvenog križa za građane pogođene okolnostima povezanim s epidemijom bolesti COVID-19, kako bismo im ublažili posljedice krizne situacije tijekom pandemije COVID-19.

Društva Crvenog križa nastavit će i dalje kontinuirano pružati pomoć građanima za vrijeme epidemije koronavirusa.

Besplatni telefon HCK 0800 1188 ostaje dostupan za sve građane kojima su potrebne informacije ili psihosocijalna podrška.