U skladu sa svojim zakonskim ovlastima i dodijeljenim obvezama od strane Kriznog stožera Krapinsko-zagorske županije zaposlenici i volonteri GDCK Krapina i GDCK Pregrada – članovi Interventnog tima Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije su tijekom vikenda provodili aktivnosti na Graničnom prijelazu Macelj. Aktivnosti su uključivale podjelu vode, konzervi i dvopeka putnicima koji su na GP Macelj čekali na prelazak granice. U aktivnostima je sudjelovalo 16 zaposlenika/volontera, a podijeljeno je : 1350 litara vode, 900 kom konzervi, 900 kom dvopeka, 60 kom mlijeka od 0,5 l, te 60 pakiranja keksa za djecu.