Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje Ispostava Celje povodom Međunarodnog dana Civilne zaštite u Općini Laško u Zapadno-štajerskoj regiji organizirala je 04.03.2020. godine svečanost i podjelu priznanja. U Kulturnom centru Laško okupili su se gosti, pripadnici Civilne zaštite, Crvenog križa, vatrogasci, gorska i jamska služba spašavanja, hitna služba i drugi. Pozdravne govore i govore zahvale pripadnicima žurnih službi uputili su: voditelj Ispostave Uprave Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje Celje Janez Melanšek i domaćini. Iz Crvenog križa Krapina i županijskog Crvenog križa bili su prisutni ravnatelj Davor Šimunović i predsjednica županijskog Crvenog križa Štefica Pasarić. Nakon svečanosti i dodjele priznanja , na domjenku koji su organizirali domaćini u neformalnom druženju uspostavljeni su novi kontakti sa slovenskim društvima Crvenog križa i Josefom Rienerom iz Austrijskog Crvenog križa – iz nacionalnog ureda za katastrofe. Dogovorene su daljnje aktivnosti i posjete, sudjelovanje u regionalnoj provjeri ekipa Prve pomoći i Civilne zaštite koja će biti u rujnu u Sloveniji, Međunarodnoj vježbi u listopadu u Krapini sa pripadnicima talijanskog, austrijskog, slovenskog i hrvatskog Crvenog križa, te ostale aktivnosti i druženja.