Poštovane volonterke i volonteri,

Međunarodni dan volontera proglasila je Glavna skupština UN-a 1985., i od tada taj se dan obilježava svake godine 5. prosinca. Cilj ovog dana je sve aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učiniti vidljivim na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Ovim putem izražavamo Vam poštovanje i zahvalnost što svoje vrijeme, rad, energiju i dobru volju usmjeravate prema organizacijama i pojedincima kojima je potrebna pomoć  i ljudska humanost.

Čestitamo vam Međunarodni dan volontera te zahvaljujemo na dosadašnjem volonterskom angažmanu. Vi ste od neprocjenjive važnosti za naše društvo!