Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije je 22.05.2019. godine objavilo interni natječaj za izbor ravnatelja Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije  za mandatno razdoblje od 1.11.2019.god. do 31.10.2023.god.

U natječajnom postupku zaprimljena je prijava jednog kandidata, dosadašnjeg ravnatelja Davora Šimunovića. Na sjednici Odbora Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije održanoj 3. lipnja, utvrđeno je da kandidat ispunjava uvjete natječaja. Ravnatelj je prezentirao članovima Odbora izvješće za proteklo mandatno razdoblje, te predstavio program rada za naredno razdoblje. Program rada je ocijenjen kao izuzetno kvalitetan jer predviđa nove projekte i aktivnosti u radu Društva.  Članovi Odbora donijeli su jednoglasno Odluku o odabiru Davora Šimunovića za ravnatelja Društva za naredno mandatno razdoblje od 4 godine, te mu poželjeli puno uspjeha u radu. Ravnatelj se zahvalio na podršci i za naredno mandatno razdoblje.