Zajednička vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije “Požar u OŠ Donja Stubica“ održana je u utorak, 29. svibnja 2018. godine, u Donjoj Stubici.

U vježbi su sudjelovale sve operativne snage sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije: Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, Policijska uprava krapinsko-zagorska, Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije. Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Krapina, Dom zdravlja KZŽ i Županijski  centar 112 Krapina. Vježbu su pratili župan Željko Kolar zajedno sa zamjenicima Jasnom Petekom i Anđelkom Ferekom-Jambrekom, koji je ujedno i načelnik Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije.

TEMA VJEŽBE: Uslijed kvara električnih instalacija dolazi do požara u kuhinji Osnovne škole Donja Stubica. Požar se dogodio u prizemlju Osnovne škole uz veliku materijalnu štetu te brzo horizontalno i vertikalno širenje požara. Zbog opasnosti od urušavanja, naglog širenja požara i širenja dima na više katove potrebna je hitna akcija spašavanja ozlijeđenih, evakuacije djece i zaposlenika škole sa viših katova te gašenja požara. Dojavu o požaru dojavio je djelatnik škole na broj 112.