Na temelju potreba zdravstva i procjene transfuzijskih službi u Republici Hrvatskoj u 2017. godini bilo je planirano prikupiti ukupno 197.680 doza krvi. Plan Hrvatskog Crvenog križa po društvima Crvenog križa bio je prikupiti 155.180 doza krvi, dok je preostali dio od 42.500 doza planirao prikupiti Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu. Kao i svake godine do sada, Plan prikupljanja doza krvi za 2017. godinu usvojen je na Glavnom odboru HCK u prosincu 2016. godine.

U 2017. godini ukupno je u cijeloj Republici Hrvatskoj prikupljeno 199.985 doza krvi, od čega u organizaciji Društava Crvenog križa 159.617 doza krvi, što je 4.437 doza krvi više od predviđenog plana za 2017. godinu. U organizaciji Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu prikupljeno je 40.368 doza krvi.

Ostvareni broj prikupljenih doza krvi na 100 stanovnika u Republici Hrvatskoj (broj stanovnika 4.284.889 prema popisu iz 2011. godine) iznosi 4,67 doza krvi, a ostvareni broj doza krvi prikupljenih na organiziranim akcijama društava Crvenog križa iznosi 3,73 doze krvi na 100 stanovnika.

Od 110 Gradskih društava u Republici Hrvatskoj, na prvom mjestu je GDCK Topusko sa 11,73%, na drugom mjestu je GDCK Koprivnica sa 10,41%, a GDCK Krapina se nalazi na trećem mjestu sa 10,35%. U 2017. godini Krapinsko – zagorska županija je planom prikupljanja krvi bila zadužena s 8300 doza krvi, a prikupljeno je 9488 doza krvi. Krapinsko-zagorska županija je  zauzela 2. mjesto u dobrovoljnom davanju krvi sa 7,14% i to zahvaljujući radu svih Gradskih društava Crvenog križa. Naša Gradska društva Crvenog križa su u 2017.god. ostvarila slijedeće rezultate: GDCK Donja Stubica 8,31%, GDCK Klanjec 3,10%, GDCK Krapina 10,35%, GDCK Pregrada 5,48%, GDCK Zabok 5,97% i GDCK Zlatar 6,85%. Od županija u Republici Hrvatskoj,  prvo mjesto je zauzela Koprivničko križevačka županija sa 7,31%, a treće mjesto Osječko-baranjska županija sa 6,36%.

Zaključno, u 2017. godini u organizaciji Društava Crvenog križa prikupljenim dozama krvi u potpunosti su podmirene sve iskazane potrebe zdravstva za krvi i krvnim pripravcima u Republici Hrvatskoj. Do povećanja broja prikupljenih doza krvi u 2017. godini, u odnosu na Plan prikupljanja doza krvi za 2017. godinu, je došlo zbog povećanih potreba zdravstva za dozama krvi jer se napretkom medicine izvodi sve više transplantacija organa i zahtjevnih operativnih zahvata i to tijekom cijele godine, tako da je potrošnja i potražnja za krvi i krvnim pripravcima kontinuirana u svim mjesecima.