U četvrtak, 01. ožujka 2018. godine u Donjoj Stubici u konferencijskoj dvorani hotela Terme Jezerčica je povodom Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite Republike Hrvatske, održana svečana sjednica Stožera civilne zaštite Krapinsko — zagorske županije.

Prezentacije o radu tijekom 2017. godine imali su: Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured Krapina, Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Krapina, Policijska uprava Krapinsko-zagorska, Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije i Područni odsjek za poslove obrane Krapina.

Zaključeno je da operativne snage civilne zaštite unutar sustava vođene načelima moraju sinergijski djelovati i kontinuirano međusobno surađivati, dok istovremeno moraju biti otvorene za pružanje pomoći i suradnje prilikom nesreća na područjima izvan županije, koja su u praksi i tijekom 2017.godine bila primjerno provođena. Stanje u sustavu civilne zaštite je u prošloj godini bilo zadovoljavajuće, odnosno nije bilo ekstremnih situacija s potrebom sazivanja Kriznog stožera, kao što je to bilo prilikom velikog izbjegličkog vala. Operativne snage zajednički djeluju primarno u vrijeme većih elementarnih nepogoda, ali također i pojedinačno u skladu s potrebama, te uredno obavljaju svoje redovne poslove tijekom cijele godine.

Nadamo se da će uz suradnju svih dionika sustava civilne zaštite tehnička opremljenost i ljudska kapacitiranost operativnih snaga i tijekom narednih godina biti kontinuirano poboljšavana kako bismo mogli građanima naše županije pružiti najbolju moguću zaštitu u svim ugrožavajućim situacijama i kroz preventivne aktivnosti operativnih snaga omogućiti im najveći stupanj sigurnosti u Republici Hrvatskoj.