Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije je, ponukano upitima od strane zainteresiranih mladih osoba te s druge strane, upitima koncesionara bazena s područja Krapinsko-zagorske županije, dostavilo Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Krapina plakate s informacijama o educiranju i mogućnostima zapošljavanja spasilaca na vodi.

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina će plakate proslijediti svojim Ispostavama na području Krapinsko-zagorske županije.