Dana, 07.12.2017.god. održana je sjednica Skupštine Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije. Na sjednici je donesen Rebalans financijskog plana DCK KZŽ za 2017.god., te su predstavljeni Program rada i Financijski plan za 2018.god. U 2018.god. planirani su prihodi od Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 390.000,00 kn. Od planiranih sredstava 60.000,00 kn će se proslijediti Gradskim društvima Crvenog križa (svakom društvu po 10.000,00 kn) , 20.000,00 kn će se utrošiti za nabavu najnužnije opreme za zaštitu i spašavanje, a preostala sredstva će biti utrošena za financiranje redovne djelatnosti Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije.

Od 19 članova Skupštine sjednici se odazvalo njih 14 koji su jednoglasno donijeli Program rada DCK KZŽ za 2018.god i Financijski plan DCK KZŽ za 2018.god.