Konferencija socijalnih radnika

Od 18. do 20. listopada je održana VIII. konferencija socijalnih radnika u Šibeniku. Ove godine konferencija je bila posvećena promišljanju socijalnog rada u kontekstu brojnih unutarnjih i vanjskih društvenih promjena. Konferencija pod nazivom Socijalni rad u svijetu promjena imala je za cilj progovoriti o brojnim izvanjskim društvenim promjenama koje ostavljaju traga na socijalnim problemima i […]