Hrvatski Crveni križ, uz podršku Regionalnog ureda za Europu Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, bio je domaćin međunarodnom treningu za trenere Psihosocijalna podrška u kriznim situacijama. Na treningu je sudjelovalo 22 predstavnika Nacionalnih društava Crvenog križa Italije, Španjolske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Švedske, Bugarske, Srbije, Makedonije, Cipra, Grčke, Latvije, Norveške i Hrvatske. Na treningu je sudjelovala i djelatnica Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije.

Predavači na treningu bili su predstavnici Hrvatskog Crvenog križa, istaknuta stručnjakinja Referentnog centra za psihosocijalnu podršku IFRC te volonterka Islandskog Crvenog križa Sigridur B. Thormar, Milutin Vračević i Nataša Todorović, predstavnici Crvenog krsta Srbije, kao i delegati Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca Jeyathesan Kulasingam, Caroline Haga, Mahesh Gunasekara, Lisa Maria Estdahl Akero i Teresa Mary Hanley.

Kroz interaktivna predavanja i radionice sudionici su imali priliku unaprijediti znanja i vještine potrebne za planiranje i provođenje psihosocijalnih intervencija u svim fazama odgovora na krizni događaj, kao i prezentirati svoj rad te razmijeniti iskustva i primjere dobre prakse iz cijele Europe. Nasilje zasnovano na rodu i spolu, komunikacija u kriznim situacijama te uključivanje lokalne zajednice u planiranje aktivnosti i odgovora na kriznu situaciju nove su teme koje su uključene u edukaciju iz područja psihosocijalne podrške. Zadnji dan treninga na splitskoj plaži Bačvice održana je simulacijska vježba s volonterima GDCK Split u kojoj su sudionici trebali na temelju novostečenog znanja isplanirati program psihosocijalne podrške za veću količinu migranata s potopljenog broda.