Od dana 13. ožujka 2017. godine u prostoru GDCK Pregrada  započela je podjela humanitarnih paketa hrane u sklopu Projekta „Humanitarni paket za središnju Hrvatsku“ koji se financira iz sredstava Europskog fonda za najpotrebitije – FEAD. Projekt je odobrilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Nositelj Projekta je Hrvatski crveni križ, a partneri na projektu su 26 društava Crvenog križa s područja Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Krapinsko – zagorske, Međimurske, Varaždinske i Zagrebačke županije, među kojima je i GDCK Pregrada.

U prvoj podjeli humanitarnih paketa prehrambenih namirnica obuhvaćeno je 214 osoba s područja Grada Pregrade i Općina Desinić i Hum na Sutli, a to su primatelji zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Pregrada. Paketi su podijeljeni u tri skupine: Paket A – za osobe iznad 15 godina – 184 paketa ,  paket B – za djecu od 4-15 godina – 23 paketa  i paket C – za djecu od 0-4 godine – 7 paketa.

Tijekom 2017. godine predviđene su još dvije podjele humanitarnih paketa sa prehrambenim namirnicama, te jedna podjela paketa higijenskih potrepština.

Fotografija Crveni Križ Pregrada.           Fotografija Crveni Križ Pregrada.            Fotografija Crveni Križ Pregrada.