Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije provodi Program smanjenja štete (engl. Harm Reduction) zlouporabe droga u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Program je u skladu sa Nacionalnom strategijom suzbijanja zlouporabe opojnih droga i pridonosi širenju aktivnosti u prevenciji bolesti ovisnosti, smanjenju štete te jačanju nevladinog sektora koji se bavi ovom problematikom u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Politika smanjenja šteta od zlouporabe droga (Harm Reduction) javnozdravstvena je politika usmjerena na ciljanu populaciju aktivnih injicirajućih korisnika droga, kao i svih korisnika droga  s ciljem smanjenja štete povezane s uporabom droga bez neophodnog zahtijevanja smanjenja ili prestanka uzimanja droga. Zlouporaba droga te bolest ovisnosti o drogama kao njena posljedica jedna je od društvenih pojava koje ostavlja dugoročno štetne zdravstvene i socijalne posljedice na pojedinca, obitelj i društvo u cjelini. Ovisnici o drogama izloženi su različitim oblicima stigme i socijalne isključenosti, stoga ako osoba ne može ili ne želi prestati s uzimanjem droga, potrebno je poduzeti aktivnosti koje će, što je više moguće, umanjiti štetu koja nastaje kod pojedinca i društva, a koja je uzrokovana njegovim rizičnim stilom života.

Glavni cilj Programa je smanjiti mogućnost zaraze i širenje krvlju prenosivih bolesti hepatitisa B ili hepatitisa C, smanjiti mogućnost zaraze HIV-om odnosno širenje AIDS-a, te pospješiti liječenje bolesti ovisnosti kod korisnika, savjetovanjem i davanjem smjernica za zdravlje i javljanje na liječenje.

Rad s korisnicima u svim aktivnostima temelji se na moralnim  načelima odnosa prema korisnicima koji podrazumijevaju:

 • osobni kontakt sa svakim korisnikom
 • anonimnost
 • povjerljivost
 • humanost
 • pragmatičnost

Aktivnosti koje provodimo:

 • besplatna i anonimna podjela čistih šprica i igala za intravenske korisnike droga
 • zaprimanje uporabljenog pribora za iniciranje
 • dijeljenje kondoma, alkoholnih maramica i informativnih materijala
 • savjetovanje usmjereno na promjene mišljenja i navika
 • informiranje o bolestima i mogućnostima liječenja
 • besplatno i anonimno testiranje na HIV i hepatitis B i C

Za sva pitanja i dodatne informacije možete nas nazvati  na 099 371-1413 ili se obratiti na email adresu: harmreduction@dckkzz-krapina.hr

U sklopu programa provodimo prevenciju ovisnosti sa djecom i mladima. Preventivni program sastoji se od radionica za učenike od 5. do 8. razreda Osnovne škole. Tema je radionice za učenike 5. i 6. razreda „Kako se oduprijeti lošim nagovorima” i za učenike 7. i 8. razreda „Donošenje odluka”. Kroz radionice se vježbaju stvarne životne situacije i osnažuje ličnost za zadržavanje i poštovanje osobnog stava; podizanje samopouzdanja i pozitivno mišljenje o sebi. Činjenica jest da ne možemo djecu izolirati od štetnih utjecaja te ih u skladu s tim od najranije dobi treba učiti stavovima i vještinama ponašanja, kako bi znali prepoznati rizike i opasnosti i bili u stanju oduprijeti im se te si tako osigurati siguran i zdrav život.

Također provodimo mjere za zaštitu zdravlja i sigurnosti konzumenata psihoaktivnih sredstava koji posjećuju glazbene festivale, te uključuje osiguravanje pitke vode, dostupnost prve pomoći, informacije o prevenciji i smanjenju šteta povezanih s konzumiranjem psihoaktivnih sredstva te promicanje i integraciju terenskog rada u noćne klubove/glazbene festivale.

Na provedbi programa zaposlena je diplomirana socijalna radnica koja u suradnji sa nadležnim liječnicima i ustanovama te Zavodom za javno zdravstvo i Centrom za prevenciju ovisnosti provodi program na području Krapinsko-zagorske županije.

Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije provodi Program smanjenja štete (Harm Reduction) zlouporabe droga u Krapinsko-zagorskoj županiji uz kontinuiranu financijsku potporu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.