DDK tijekom godine


Kalendar provođenja akcija DDK
svih Gradskih društava CK

GDCK Donja Stubica GDCK Klanjec GDCK Krapina GDCK Pregrada GDCK Zabok GDCK Zlatar
07.1.2020.
08.1.2020.
09.1.2020.
10.1.2020.
13.1.2020.
14.1.2020.
15.1.2020.
21.1.2020.
22.1.2020.
23.1.2020.
24.1.2020.
10.2.2020.
11.2.2020.
12.2.2020.
13.2.2020.
14.2.2020.
28.02.2020.
4.03.2020.
12.3.2020.
06.4.2020.
07.4.2020.
08.4.2020.
09.4.2020.
10.4.2020.
14.4.2020.
15.4.20120.
16.4.2020.
21.4.2020.
22.4.2020.
23.4.2020.
24.4.2020.
11.5.2020
12.5.2020.
13.5.2020.
14.5.2020.
15.5.2020.
29.5.2020.
10.6.2020.
06.7.2020.
07.7.2020.
08.7.2020
09.7.2020
10.7.2020.
13.7.2020.
14.7.2020
 15.7.2020
23.7.2020.
24.7.2020.
25.7.2020.
26.7.2020.
10.8.2020.
11.8.2020.
12.8.2020.
13.8.2020.
14.8.2020.
28.08.2020.
2.09.2020.
10.9.2020.
05.10.2020
06.10.2020.
07.10.2020.
09.10.2020.
12.10.2020.
13.10.2020.
14.10.2020.
20.10.2020.
21.10.2020.
22.10.2020.
23.10.2020.
9.11.2020.
10.11.2020.
11.11.2020.
12.11.2020.
13.11.2019.
27.11.2019.
2.12.2020.
10.12.2020.