DDK

DDK tijekom godine


Kalendar provođenja akcija DDK
svih Gradskih društava CK

GDCK Donja Stubica GDCK Klanjec GDCK Krapina GDCK Pregrada GDCK Zabok GDCK Zlatar
2.1.2017.
3.1.2017.
4.1.2017.
9.1.2017 .
10.1.2017.
11.1.2017.
12.1.2017.
13.1.2017.
24.1.2017.
25.1.2017.
26.1.2017.
27.1.2017.
14.2.2017.
15.2.2017.
16.2.2017.
17.2.2017.
1.3.2017.
3.3.2017.
16.3.2017.
3.4.2017.
4.4.2017.
5.4.2017.
10.4.2017.
11.4.2017.
12.4.2017.
13.4.2017.
14.4.2017.
25.4.2017.
26.4.2017.
27.4.2017.
28.4.2017.
2.5.2017.
16.5.2017.
17.5.2017.
18.5.2017.
19.5.2017.
31.5.2017.
2.6.2017.
14.6.2017.
3.7.2017.
4.7.2017.
5.7.2017.
7.7.2017.
10.7.2017.
11.7.2017.
12.7.2017.
13.7.2017.
14.7.2017.
25.7.2017.
26.7.2017.
27.7.2017.
28.7.2017.
14.8.2017.
16.8.2017.
17.8.2017.
18.8.2017.
31.8.2017.
1.9.2017.
14.9.2017.
2.10.2017.
3.10.2017.
4.10.2017.
9.10.2017.
10.10.2017.
11.10.2017.
12.10.2017.
13.10.2017.
24.10.2017.
25.10.2017.
26.10.2017.
27.10.2017.
14.11.2017.
15.11.2017.
16.11.2017.
17.11.2017.
29.11.2017.
1.12.2017.
14.12.2017.