DDK tijekom godine


Kalendar provođenja akcija DDK
svih Gradskih društava CK

GDCK Donja Stubica GDCK Klanjec GDCK Krapina GDCK Pregrada GDCK Zabok GDCK Zlatar
07.1.2019.
08.1.2019.
09.1.2019.
10.1.2019.
11.1.2019.
14.1.2019
15.1.2019
16.1.2019
21.1.2019.
22.1.2019.
23.1.2019.
24.1.2019.
25.1.2019.
12.2.2019.
13.2.2019.
14.2.2019.
15.2.2019.
27.2.2019.
1.3.2019.
14.3.2019.
08.4.2019.
09.4.2019.
10.4.2019.
11.4.2019.
12.4.2019.
15.4.2019.
16.4.2019.
17.4.2019.
23.4.2019.
24.4.2019.
25.4.2019.
26.4.2019.
10.5.2019
14.5.2019.
15.5.2019.
16.5.2019.
17.5.2019.
29.5.2019.
31.5.2019.
13.6.2019.
05.7.2019.
08.7.2019.
09.7.2019
10.7.2019.
11.7.2019.
12.7.2019.
15.7.2019
16.7.2019
 17.7.2019
23.7.2019.
24.7.2019.
25.7.2019.
26.7.2019.
12.8.2019.
13.8.2019.
14.8.2019.
16.8.2019.
28.8.2019
30.8.2019.
12.9.2019.
04.10.2019
7.10.2019.
09.10.2019.
10.10.2019.
11.10.2019.
14.10.2019.
15.10.2019.
16.10.2019.
22.10.2019.
23.10.2019.
24.10.2019.
25.10.2019.
12.11.2019.
13.11.2019.
14.11.2019.
15.11.2019.
27.11.2019.
29.11.2019.
12.12.2019.