2021

Program rada za 2021.

Financijski plan za 2021.

Plan nabave za 2021.

2020

Program rada za 2020.

Financijski plan za 2020.

Plan nabave za 2020.

Registar ugovora 2020.

1. Izmjena i dopuna plana nabave za 2020.

2. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020.

3. Izmjena i dopuna plana nabave za 2020. 

4. Izmjena i dopuna plana nabave za 2020. g.

2019

Program rada za 2019.
Financijski plan za 2019.

Plan nabave za 2019.

Registar ugovora

Izvješće o radu za 2019.

Financijski izvještaj za 2019.

 

2018

Program rada za 2018.
Financijski plan za 2018.

Plan nabave za 2018.

Registar ugovora

Izvješće o radu za 2018.

Financijski izvještaj za 2018.

2017

Program rada za 2017.
Financijski plan za 2017.

Izvješće o radu za 2017.
Financijski izvještaj za 2017.

2016

Program rada za 2016.
Financijski plan za 2016.
Izvješće o radu za 2016.
Financijski izvještaj za 2016.

2015

Financijski izvještaj za 2015.
Izvješće o radu za 2015.