Kako to piše i u osnivačkim aktima Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije (DCK KZŽ) je zajednica gradskih društava Crvenog križa: Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Pregrada, Zabok i Zlatar sa sjedištem u Krapini. Ono objedinjuje, koordinira rad, razvoj i provedbu programskih djelatnosti u cilju provođenja zadataka proizašlih iz statuta i programa rada.
Sukladno Zakonu Hrvatski Crveni križ prilagodio je svoju organizacijsku strukturu te potaknuo konstituiranje Društava Crvenog križa na razini županija u Republici Hrvatskoj. Skupština Hrvatskog Crvenog križa, 16. saziva, na drugoj sjednici održanoj 16. prosinca 1993. godine donijela je odluku o potvrđivanju pravne osobnosti društava Hrvatskog Crvenog križa nižih razina organiziranja. Utvrđena je pravna osobnost županijskih društava CK. Postojeće općinske organizacije CK koje su djelovale u općinskim centrima koji su dobili status grada nastavljaju s radom kao gradska društva s pravnom osobnošću.
Postojeće općinske organizacije Crvenog križa koje su djelovale u općinskim centrima koji nisu dobili status grada nastavile su s radom kao općinska društva CK. Temeljem ove Odluke 36 općinskih društava steklo je pravnu osobnost. U takvim okolnostima pripreme za konstituiranje Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije počele su krajem 1994. godine.
Na sastanku tajnika, održanom u Zaboku, donijet je zaključak da sve potrebne materijale za konstituiranje Skupštine DCK Krapinsko-zagorske županije pripremi Stjepan Puškar, tajnik Gradskog društva Crvenog križa Krapina. On je zajedno s tajnikom GDCK Zabok Rudolfom Ivančićem uspostavio potrebne kontakte s nadležnima u Krapinsko-zagorskoj županiji. To je rezultiralo održavanjem sjednice Koordinacionog odbora 17. siječnja 1995. godine. Njega su sačinjavali: Ana Breber Kucelj – Donja Stubica, Helena Brezinšćak – Pregrada, Ljubica Harapin – Klanjec, Rudolf Ivančić – Zabok i Stjepan Puškar – Krapina, tajnici društava te zastupnici u Skupštini Hrvatskog Crvenog križa s ovog područja bili su: dr. Branimir Pušćenik, dr. Zlatko Imbriovčan, Katica Milčić, Avelin Fijačko i Josip Šimunović.
Prihvaćen je prijedlog Statuta DCK KZŽ, dnevni red Skupštine, Poslovnik o radu, odluka o broju i sastavu Skupštine, Odbora i Nadzornog odbora, te kandidati za funkcije u društvu. Dogovoreno je da se konstituirajuća sjednica sazove za 31. siječnja 1995. godine.
Prisustvovalo joj je 25 od 35 zastupnika. Prihvaćen je Poslovnik o radu kao i svi ostali predloženi akti te Program rada. Za prvog predsjednika izabran je dr. Ivan Jurinić, za potpredsjednike Josip Šimunović i Dragutin Petanjek.

predsjednik1 predsjednik2 predsjednik3predsjednik4 predsjednik5

Predsjednici Društva Crvenog križa KZŽ u razdoblju od 1995. do 2011.
(sljeva): dr. Ivan Jurinić, dr. prim. Marcel  Majsec, Franjo Kunić, dr. Ivica Balagović i aktualni predsjednik Toni Kuščar.

 

U razdoblju 1995. – 2011. godina tajnici – ravnatelji bili su: Stjepan Puškar, Miroslav Gvajec, Vesna Pavleković, Helena Brezinšćak, a sada Davor Šimunović.
Administrativne i financijske poslove vodile su: Jelica Homa – Krapina, Ljubica Harapin – Klanjec, Tanja Horvat –  Zabok, Katica Brezak – Pregrada, a sada Sonja Borlinić – Krapina

Ostali članovi Odbora bili su: Marija Mirt, Štefica Pasarić, Miroslav Gvajec i Rudolf Ivančić. Za tajnika je izabran Stjepan Puškar. U Nadzorni odbor izabrani su: Vera Gmaz, Petar Bedeniković i Miroslav Gvajec. Donijet je zaključak da se Društvo Crvenog križa založi za bolje financijsko stanje u društvima u županiji, za potreban kancelarijski i skladišni prostor, za zbrinjavanje stradalnika, prikupljanje krvi te za Službu traženja. (Tijekom 1995. i 1996. godine u proračunu Županije nisu bila osigurana financijska sredstva, osim  troškova za konstituirajuću sjednicu.)

Izborna skupština Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije održana je 26. veljače 1997.- godine u Krapini. “Na skupštini je prihvaćen plan rada za ovu godinu te je izabrano čelništvo društva. Za predsjednika je izabran prim. dr. Marcel Majsec, saborski zastupnik, dok su dopredsjednici Franjo Kunić i Josip Šimunović. Članovi Odbora društva su, osim predsjednika i dva dopredsjednika: Štefica Pasarić, Marija Mirt, Rudolf Ivančić i Miroslav Gvajec. Nadzorni odbor čine: Petar Bedeniković, Dragica Ferjanić i Janko Herceg. Izabrana su i dva zastupnika u Hrvatski Crveni križ Rudolf Ivančić i dr. Branimir Puščenik.”
(“Večernji list”, 27. veljače 1997.)

VL_1997_02_27

Tom je prilikom, analizirajući dotadašnji rad, istaknuto da su u proteklom periodu prioritetni zadaci bili zbrinjavanje prognanika i izbjeglica uz pojačani rad Službe traženja te pomoć domaćem stanovništvu u stanju socijalnih potreba. Za naredni period planirana je pojačana aktivnost na tradicionalnim zadaćama Crvenog križa i akcije solidarnost, okupljanje dobrovoljnih davatelja krvi, održavanje tečajeva prve pomoći za vozače vozila na motorni pogon, tečajeva iz pružanja prve pomoći za mladež, stvaranje kadrovskih, materijalnih i prostornih uvjeta za rad. Među zadacima bila je zapisana i suradnja s organima vlasti Krapinsko-zagorske županije, osobito s institucijama koje djeluju na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja.

Dobrovoljno davanje krvi postajalo je iz godine u godinu sve uspješnije. Tako je 1997. godine osvojeno 8. mjesto u Hrvatskoj. Bilo je  prikupljeno 5.784 doza krvi, a to je bilo 3,48 % u odnosu na broj stanovnika. Od 1998 do 2002. godine redom se osvaja drugo mjesto u Hrvatskoj s time da se došlo do prikupljenih 7.957 doza što je 5,35 %. Slijedi posebna 2003. godina koja Društvu CK KZŽ  donosi Prvo mjesto s prikupljenih 8.165 doza krvi ili 5,74 %. I od te godine Društvo Crvenog Krapinsko-zagorske županije je prvo po uspješnosti u Republici Hrvatskoj. U prošloj, 2010. godini prikupljeno je 9.058  doza krvi ili 6,40 %.

priznanja

Priznanja davateljima – jubilarcima za 50 i 75 davanja krvi, koje je održano u Vukovaru sudjelovalo je sedamdesetak dobrovoljnih davatelja krvi iz cijele Županije.
Uručivanju zahvalnica i znački, uz ostale, prisutni su bili Gordana Tafra iz HCK, Josip Šimunović, Stjepan Puškar i Rudolf Ivančić.

Od 1997. godine do danas Društvo Crvenog križa KZŽ i Policijska uprava KZŽ organiziraju za Dan policije, 29. rujan, posebne akcije za djelatnike policije, a domaćin je svake godine drugo Gradsko društvo Crvenog križa. Najveći broj je bio 1997. godine, 110 doza. Kasnije taj broj opada jer se sve veći broj djelatnika policije uključuje u redovne akcije Društava Crvenog križa na svom području.
Od 1997. godine tradicionalno se okupljaju dobrovoljni davatelji krvi na razini Županije povodom Dana dobrovoljnih davatelja krvi kada im se dodjeljuju značke i zahvalnice. One se dobivaju za 100, 75 i 50 darivanja krvi za muškarce te žene za 75, 55 i 35 davanja krvi. Svi darivatelji krvi koji postignu 100 davanja krvi i žene 75, dobivaju Orden Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinski od predsjednika Republike i organizirano odlaze na prijam i dodjelu Ordena.
Višestruke dobrovoljne davatelje krvi prigodom obilježavanja Dana dobrovoljnih davatelja krvi prima i župan Krapinsko-zagorski (ili njegov zamjenik). Do sada, u 18 godina postojanja Krapinsko-zagorske županije, dužnost župana obnašali su: Franjo Kajfež, Želimir Hitrec, Vlasta, Hubicki, Sonja Borovčak i aktualni župan Siniša Hajdaš Dončić.

davanje

Sve veći broj pripadnika PU Krapinsko-zagorske sudjeluje u dobrovoljnom davanju krvi. Među njima s najvećim brojem davanja krvi je, desno, Josip Hlebec.

Početkom posljednjeg desetljeća 20. stoljeća u Krapinsko-zagorskoj županiji nije bilo darivatelja krvi koji bi krv dali sto i više puta (muškarci), odnosno 75 ili više puta što je istoznačan rezultat za žene. Stoga je svako gradsko društvo predlagalo po pet darivatelja s najvećim brojem davanja. Njima je, na prijedlog odbora DCK KZŽ, Županijska skupština dodijelila priznanja. Nakon nekoliko godina prestalo se s tom praksom, jer su u međuvremenu pojedinci ostvarili broj davanja krvi s kojima stječu pravo i na dodjelu državnih odličja. Spomenut ćemo neke od onih koji po tom starom prijedlogu dobili priznanja: Ivan Matijašević, Erna Blažeković iz GDCK Krapina; (1998.) Marija Šantek i Alojz Beljak iz GDCK Donja Stubica, Đukica Županić i Marija Galić iz GDCK Klanjec, Filip Majić i Tomica Grgurević iz GDCK Krapina, Vesna Vuk i Josip Stanjko iz GDCK Pregrada, Boris Posavec i Ignac Vidović iz GDCK Zabok, te Štefica Bajzec i Franjo Kunić iz GDCK Zlatar.

davanja2

Božidar Herceg sa satom koji na simboličan kuca za humanost – za davanje krvi. Dobrovoljni davatelji krvi, desno, tek su na putu da dostignu one koji su se upisali u klub “stotkaša”

Jedna isto tako važna djelatnost Crvenog križa je osposobljavanje mladih za pružanje prve pomoći. Kako bi se mladi što više za to motivirali organiziraju se i razna natjecanja. Održavanje natjecanja mladeži i srednjih škola na županijskoj razini počela su 1997. godine. Svaka Županija upućivala je po jednu ekipu. Prvo natjecanje održano je u Gospiću, od 9. do 11. svibnja 1997. godine. Našu županiju predstavljala  je ekipa mladeži iz GDCK Donja Stubica.

ekipaMladezi

Na natjecanju mladeži HCK koje je održano u  Solinu, svibanj 1998., sudjelovali su mladi iz Krapine.
Desno: Rijeka, 6. svibnja 2000., IV. nacionalno natjecanje mladeži CK, nastupila je ekipa mladeži iz GDCK Pregrada.

Na natjecanju mladeži,  svibanj 1999. godine, našu županiju zastupala je ekipa mladeži iz GD CK Klanjec. Na 5. nacionalnom natjecanju 2001. godine u Koprivnicu je putovala ekipa mladeži iz Zaboka. Društvo Crvenog križa KZŽ osiguralo je sredstva za sufinanciranje troškova ekipe, posebno za putne troškove.

ekipaMladezi2

Dr. Irena Jukić, dr. Vera Pleša Golubović i dr. Čedomir Maglov snimljeni 27. listopada 2000. prilikom obilježavanja Dana dobrovoljnih davatelja krvi.
Desno: Oroslavje, 24. travnja 2004. na županijskom natjecanju mladeži CK, sudjelovala je ekipa PCK OŠ “Ljudevit Gaj” Krapina.

Od 2002. godine uvode se županijska natjecanja. Najbolja ekipa zastupa Županijsko društvo na nacionalnom natjecanju. Prvo je održano 27. travnja 2002. godine na Bedekovčanskim jezerima. Domaćini natjecanjima nakon toga bili su: Zajezda, Oroslavje, Pregrada, Krapina, Klanjec i Zabok.  Natjecanja  se održavaju svake godine, a domaćin je uvijek drugo Gradsko društvo Crvenog križa.

Gosti

Gost DCK Krapinsko-zagorske županije bio je i dr. Jadranko Crnić, predsjednik HCK od 1997. koji je tu dužnost obnašao sve do svoje smrti u travnju 2008. godine.  

Društvo Crvenog križa Krapinsko – zagorske županije, uz uključivanje u organiziranje natjecanja to isto čini i s ostalim akcijama. Tako je, 23. listopada 2004. godine, uoči Dana dobrovoljnih davatelja krvi, organiziran izlet za jubilarne dobrovoljne davatelje krvi u Krašić, Pribić i Jastrebarsko.

Iz Gradskog društva Crvenog križa Krapina bila su 24 dobrovoljna davatelja krvi koji su tom prilikom primili Zahvalnice. Zahvalnicu i mali srebrni znak za 35 dobrovoljnih davanja primile su Štefica Ileković i Snježana Laginja.

Zahvalnicu i srebrni znak za 50 dobrovoljnih davanja krvi primili su: Mirko Benc, Milivoj Cerovečki, Stjepan Frljužec, Stjepan Fruk, Alojz Horvat, Stjepan Hršak, Josip Osredečki, Ivan Petrić, Stjepan Prelčec, Zdravko Presečki, Alojz Sajko, Viktor Svedružić, Nikola Škrlec, Mijo Topolovec i Vladimir Vučilovski.

Zahvalnicu i srebrni znak za 75 dobrovoljnih davanja primili su: Nikola Bajcer, August Cvrtila, Josip Gregurović, Stjepan Kovačec, Ivan Potočki i Vladimir Staroverški. Zahvalnicu i zlatni znak za 100 dobrovoljnih davanja primio je Mirko Brodar.

VL_2003

Franjo Kunić, govori o davalaštvu krvi na razini KZŽ. Desno, “Večernji list”, 29.10.2003.

ZL

Zagorski list”, 28. listopada 2005.  i “Novosti HCK”, broj 17, od 13.svibnja 2005.

Vezano uz pružanje prve pomoći kao posebnu treba spomenuti 2006. godinu. Naime, tada je na državnom natjecanju ekipa Krapinsko-zagorske županije, koju je predstavljala Osnovna škola Oroslavje (GDCK Donja Stubica), mentorica prof. Nada Falatec, osvojila prvo mjesto u Republici Hrvatskoj, a što je povijesni rezultat za našu županiju. Iduće godine radost Zagorcima, osvajanjem drugih mjesta na razini Hrvatske, donijele su ekipe Osnovne škole, odnosno Srednje škole Oroslavje.

oroslavje

U pobjedničkoj ekipi podmlatka Osnovne škole Oroslavje, na 10. Državnom natjecanju u Umagu, 2006., bili su:
Sandra Bartol, Maja-Antonija Čulig, Marina Knežević, Iva Ralica, Mateja Ladišić i Matea Kraljić. Ekipu je pripremala mentorica prof. Nada Falatec.

Iz izvješća o radu za 2007. godinu, koji potpisuje dr. Ivica Balagović, izdvajamo i dio koji se odnosi na problem borbe protiv alkoholizma. “…U ovoj sredini maloljetnici mogu nabaviti alkoholna pića u većini trgovina i ugostiteljskih objekata bez, i najmanjeg, problema. Pitanje je kako se tada poštuje zakonska odredba koja to brani i kada je, i kome, naplaćena kazna zbog ovog prijestupa… Roditelji djecu šalju u trgovinu, a onda se čude kad ona idu i sama bez njihova znanja… Zatim važno je napomenuti da su u ovoj sredini rijetka domaćinstva koja nemaju zasađene nasade vinove loze. Vlastita proizvodnja vina je uobičajena stvar i dio svakidašnjeg «folklora» pa se od sviju očekuje ispomoć kod sezonskih poslova, a naročito unutar obitelji i vlastite djece. Djeca se od malih nogu uče da je to važno i potrebno, da su roditelji opterećeni dobrim urodom, kvalitetom i količinom dobivenog alkohola kojeg ne prodaju nego ga proizvode za svoje potrebe…” Sve je prisutnije još jedno pogubno zlo za mlade. “…Unazad par mjeseci smo u neposrednom kontaktu sa ugostiteljima primijetili učestalo žaljenje na ponašanje  i aktivnosti nepoznatih osoba koje ulaze u lokale. Ovo je sredina u kojoj drogu ne distribuiraju domaće i poznate osobe, već stranci i to vikendom, a dolaze iz većih sredina i grada Zagreba, ulaze u disco-barove, kafiće i klubove te prodaju i konzumiraju drogu… Zbog svega toga pred nama stoji obveza daljnjeg kontinuiranog, individualnog i grupnog rada sa svima u potrebi, čvršće interakcije i stalni aktivan odnos sa svim subjektima društva ma području naše županije te agresivne propagandne aktivnosti…”

Iz Izvještaja o radu DCK KZŽ za 2007. godinu saznajemo da su tijekom te godine na području Krapinsko-zagorske županije održane 104 akcije dobrovoljnog davanja krvi. Akcijama je pristupilo 8.546 darivatelja od kojih je uzeto 7,713 doza krvi. Zahvaljujući tako dobrim rezultatima, još od 2002.godine, Krapinsko-zagorska županija drži prvo mjesto na rang listi uspješnosti u davalaštvu krvi u Republici Hrvatskoj. Te godine po stoti put krv su dali: Branimir Horvat, Vjekoslav Palanović, Franjo Gregurović, Ivan Ptičar i Vjekoslav Kadoić.

priznanja2008

Dodjela priznanja 2008. godine. Sljeva: dr. Ivica Balagović, Matilda Koštrun, Petar Bedeniković, Dragutin Petanjek, Toni Kuščar i dr. Nenad Javornik, predsjednik Hrvatskog CK.

Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije aktivno se uključilo u rad na osvješćivanju javnosti o problematici trgovanja ljudima. U suradnji sa HCK krenulo se u sustavno provođenje programa koji se temelji na edukaciji, informiranju i savjetovanju mladih o problemu trgovanja ljudima. Na tu temu održano je 40 predavanja i radionica u osam srednjih škola na području KZŽ. Podijeljeno je 1.500 letaka (autorica: Suzana Mikulek), izvršeno anketiranje učenika trećih i četvrtih razreda srednjih škola, a prikazan im je i dokumentarni film «Nehumana trgovina”. Ovakav pristup pohvaljen je od strane HCK.

nehumano

Ekipa Crvenog križa Srednje škole Oroslavje osvojila je  prvo mjesto na 12. državnom natjecanju ekipa Crvenog križa u Zatonu 2008. godine.
U kategoriji mladeži  državne  prvakinje bile su u sastavu: Marina Knežević, Tea Tuđa, Marta Pielić, Marcela Curman, Sementa Rajhard i Jasmina Beljak.  Mentorica ekipe bila je prof. Natalija Krsnik, a trenerica Sandra Bartol.

Među zaključnim razmatranjima izvješća za 2007. godinu  još se nešto važno ističe: “… Kako bi se osigurali minimalni uvjeti za rad i djelovanje Crvenog križa, utvrđen je način financiranja Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu, čl. 14. koji propisuje financiranje u iznosu:  od 0,5% do 1,8% proračunskih sredstava – za redovnu djelatnost i 0,2% za obavljanje javne ovlasti Službe traženja.

Rukovodstvo društva ulaže financijska sredstva u razvoj programa, a na uštrb profesionalizacije radnog mjesta ravnatelja Društva. U dogledno vrijeme neće biti dovoljno argumenata za ovakav (volonterski) način rada, ukoliko bude sve više i više zahtjeva za izvršavanjem obaveza u provođenju raznovrsnih aktivnosti…”

opel

(“Novosti HCK”, broj 1, 2008. godina.)

Onima koji su dali poseban doprinos radu i djelovanju Crvenog križa, kroz razne vidove pomoći i suradnje, Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije dodijelilo je 2008. godine, priznanja. Dobili su ih: HRT dopisništvo Krapina, Radio “Kaj”, Radio “Hrvatsko Zagorje” Krapina, Tanja Gregurović, Radio “049”, “Večernji list” Dopisništvo Krapina, “Zagorski list”, “Krapinski vjesnik”, Grad Krapina, Josip Horvat, Općina Đurmanec, Branko Horvat, Općina Petrovsko, Željko Presečki, Općina Jesenje, Ivan Maligec, Općina Radoboj, Anđelko Topolovec, Centar za socijalnu skrb Krapina, Dječji vrtić “Mali kaj” Krapina, Dječji Vrtić “Gustav Krklec” Krapina, Zlata Hrček, Dragutin Sopek, Andreja Cigula, Ignac Pavić, Milorad Videković, Ivan Rozijan, DVD Krapina, Pučko otvoreno učilište Krapina, Viktorija Krleža, “Kotka” Krapina, Restoran “Zagorka” Đurmanec, PU krapinsko-zagorska PP Krapina, Dom Zdravlja KZŽ, Ministarstvo Zdravstva i socijalne skrbi, HZZO Krapina, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, “Croatia osiguranje”, “Presečki Grupa”, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Stjepan Peček, Stjepan Kovačec, Dragutin Pernjek, Stjepan Poljak, Robert Potočki, Željko Sitar, Viktor Belošević, Antun Vučilovski, Mirko Horvat, Dragutin Leljak, Ivan Horvat, Josip Kukovačec, Josip Pernjek, Stjepan Vuzem, Stjepan Cerovečki, Josip Dolički, Dragutin Herceg, Božidar Herceg, Stjepan Poslončec, Filip Majić, dr. Jadranka Holjevac, dr. Zvonimir Friščić, Anica Pavlinić, Božena Klaser, Slavica Rihtar, Cecilija Gregurović, Franjo Ranogajec, Barica Vincelj, Branka Grmovšek, Mladen Ričko, Božena Seljan, Jelica Merkaš, Štefica Stantić, Janko Belošević, Ankica Mikša, Lidija Fruk Vinski i Marija Slukan Vincelj.

100davanja

Davatelji krvi, sto i više puta, snimljeni 2010. sa Sonjom Borovčak, zamjenicom župana i ravnateljima Gradskih društava Crvenog križa.

Posljednje tri godine županijska natjecanja prerastaju u međužupanijska, na kojima se mladež s područja Krapinsko-zagorske županije natječe s ekipama iz Varaždinske i Međimurske županije. Tako je 2009. godine natjecanje održano u Varaždinu, 2010. godine u Krapini, a 2011. godine u Donjem Kraljevcu.
Županijsko društvo Crvenog križa održava i razne edukacijske seminare: za voditelje mladeži CK u osnovnim i srednjim školama, za realističko prikazivanje ozljeda, za službu traženja.

Financiranje Županijskog društva i društava u gradovima poboljšano je donošenjem Zakona o HCK i obnovom lokalnih zajednica za financiranje društva CK. Zbog malih proračunskih prihoda u skoro svim društvima sredstva su nedovoljna za kvalitetan program. Proračunska sredstva iznosila su u razdoblju  1997. – 2000. godine, od 15.000,00 do 40.000,00 kuna godišnje.

Iako su to u početku bila skromna sredstva, 50% je dodijeljeno GDCK, a ostalo su sufinancirane aktivnosti kao što je natjecanje mladeži, obilježavanje Dana dobrovoljnih davatelja krvi.

Svi poslovi za Društvo Crvenog križa obavljali su se potpuno volonterski – bez naknade. Sredstva su obzirom na Zakon znatno porasla i iznose oko 350.000,00 kn. 2008. godine, dok su zbog recesije smanjena za 2010 i 2011. godinu i iznose 300.000,00 kn.

prijem

Davatelji krvi koji su krv dali sto i više puta, čestitao je i župan Siniša Hajdaš Dončić ( u sredini).

Od aktivnosti koje su se provodile tijekom proteklog razdoblja valja spomenuti radionice u osnovnim i srednjim školama na temu: Prevencije trgovanja ljudima, uključivanje u akciju Sajam zdravlja povodom Svjetskog dana zdravlja, a kojeg organizira Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, te ostala obilježavanja važnijih datuma i zajedničkih akcija Hrvatskog Crvenog križa.

130godina

Umjetnički program, kojim je obilježen 130 godina CK u Hrvatskoj, završen je zajedničkom pjesmom.

zupanijskoNatjecanje

Drugo međužupanijsko natjecanje mladeži CK u Krapini, 10. travnja 2010.

100davanjaZGB

Zagreb, 27. listopada 2010., nakon prijema odličja za 100 davanja krvi Uz ostale na fotografiji, iz GDCK Krapina, su:
D. Šimunović, J. Leljak, V. Belošević, F. Bajcer, V. Barlović, A. Herak, F. Petrić.