Partneri na projektu:

 1. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada
 2. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec
 3. Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Krapina
 4. Centar za socijalnu skrb Krapina
 5. Centar za socijalnu skrb Zabok
 6. Grad Pregrada
 7. Grad Klanjec
 8. Općina Desinić
 9. Općina Hum na Sutli
 10. Općina Tuhelj
 11. Općina Kraljevec na Sutli
 12. Općina Kumrovec
 13. Općina Zagorska Sela
 14. Krapinsko zagorska županija

 

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa,
Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije.