Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

Naziv projekta: Zaželi za Zagorje (UP.02.1.1.16.0020)

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ, Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije

Partneri na projektu:

 1. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada
 2. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec
 3. Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Krapina
 4. Centar za socijalnu skrb Krapina
 5. Centar za socijalnu skrb Zabok
 6. Grad Pregrada
 7. Grad Klanjec
 8. Općina Desinić
 9. Općina Hum na Sutli
 10. Općina Tuhelj
 11. Općina Kraljevec na Sutli
 12. Općina Kumrovec
 13. Općina Zagorska Sela
 14. Krapinsko zagorska županija

Kratki opis projekta:

U projektu će se zaposliti 30 žena na aktivnostima pomoći u kući osobama u nepovoljnom položaju na području 8 jedinica lokalne samouprave, odnosno djelovanja Gradskih društava Crvenog križa Pregrada i Klanjec. Projektom ćemo omogućiti ženama, pripadnicama ranjivih skupina pristup zapošljavanju i tržištu rada kao i pružanje potpore i podrške za 180 krajnjih korisnika na području gradova Pregrade i Klanjca, te općina Hum na Sutli, Desinić, Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Zagorska Sela i Tuhelj.

Cilj projekta:

Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Specifični cilj projekta:

Zaposliti 30 teže zapošljivih žena na području 8 jedinica lokalne samouprave

Očekivani rezultati projekta:

Aktivnosti obuhvaćaju zapošljavanje 30 nezaposlenih žena pripadnica ranjivih skupina na razdoblje od 6 mjeseci, koje će se brinuti o potrebama 180 krajnjih korisnika, a za taj rad biti će opremljene s kućanskim i higijenskim potrepštinama koje će u vrijednosti do 25 kuna mjesečno biti nabavljene za potrebe krajnjih korisnika. Zaposlene žene će dvaput tjedno obići 6 krajnjih korisnika za koje su zadužene, te će prema potrebama korisnika pružati im odgovarajuću podršku. Po završetku projekta žene će imati dodatnih 6 mjeseci radnog iskustva, usvojene nove radne vještine, i to na širokom rasponu poslova koje će obavljati u sklopu praktične i psihosocijalne pomoći potrebitim osobama.

Ukupna vrijednost projekta: 1.483.113,68 kuna, 100 % bespovratna sredstva u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Razdoblje provedbe projekta: 25.10.2022. – 25.06.2023.

 

Kontakt podaci:

Kontakt nositelja projekta:

Hrvatski Crveni križ, Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije
Petra Bešenski, stručni referent
Voditeljica projekta „Zaželi za Zagorje“
Frana Galovića 7d, 49000 Krapina
Tel. 049 371 141
Fax: 049 371 103
zazelizazagorje@dckkzz-krapina.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

 

Ostali kontakti:

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec
Ulica Lijepe Naše 22,
49290 Klanjec
Tel.: 049 550 149
gdck.klanjec@gmail.com
www.gdck-klanjec.hr

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada
Kostelgradska ulica 18, 49218 Pregrada
Tel./Fax: 049 376 013
gdck.pregrada@gmail.com
www.gdck-pregrada.hr

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa,
Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije.