Category Archives: Vijesti DCKKZŽ

Radionice prevencije ovisnosti

U sklopu „Programa suzbijanja bolesti ovisnosti i smanjenja štete” Ministarstva zdravstva provodi se prevencija ovisnosti sa djecom i mladima. Preventivni program sastoji se od radionica za učenike od 5. do 8. razreda Osnovne škole. Tema je radionice za učenike 5. i 6. razreda „Kako se oduprijeti lošim nagovorima” i za učenike 7. i 8. razreda „Donošenje odluka”. Kroz stvarne životne situacije učenici vježbaju donošenje odluke kako izbjeći negativne posljedice i oduprijeti se pritisku vršnjaka. Mladi su ljudi znatiželjni i imaju potrebu za istraživanjem okoline i učenjem novih stvari. Uključenost u obiteljske sadržaje slabi, te raste potreba za novim i jačim prijateljstvima, potreba za prihvaćanjem od strane vršnjaka te postizanjem samostalnosti u odnosu na roditelje i stvaranje vlastitog identiteta. Stoga djecu od najranije dobi treba učiti stavovima i socijalnim vještinama koji doprinose podizanju njihovog samopouzdanja i razvijanju pozitivne slike o sebi kako bi izrasla u slobodne i neovisne osobe.

Tijekom drugog polugodišta šk. godine 2017./2018. voditeljica programa Ivana Huić dipl.soc. radnica provela je 16 radionica u 6 Osnovnih škola na području Krapinsko-zagorske županije.

Prevencija trgovanja ljudima u Srednjoj školi

U Srednjoj školi Krapina, u sklopu Dana zdravlja i sigurnosti, održana je 26. travnja, prezentacija na temu prevencija trgovanja ljudima, a održala ju je Ivana Huić, dipl.soc.radnica iz Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije za učenike 3. razreda koji se spremaju na maturalno putovanje. Također, 25. i 26. travnja održane su radionice na temu prevencija trgovanja ljudima, a održali su ih volonteri Lora Krkalo, Ivan Borlinić, Ana Tušek i Nives Osredečki s učenicima 3. razreda. Putem vršnjačke edukacije i rada u grupama učenike se nastoji upoznati s ovim velikim problemom, s naznakama gdje mladima vreba opasnost; ekskurzije, prva zaposlenja, izlasci, studij, načinima na koje mogu biti uvučeni u trgovinu ljudima, upoznati ih sa skrivenim načinima manipulacije, a posebice postupcima kojima mogu izbjeći da postanu žrtve trgovanja ljudima, kao i institucijama, organizacijama i udrugama koje pružaju ili mogu pružiti pomoć u slučajevima trgovanja ljudima. Mladi su dobili napomene kako se ponašati kad prihvaćaju posao, kada putuju, što obaviti prije kretanja na put, kako se ponašati u stranoj državi, gdje mogu potražiti pomoć i savjet.

 

Održano X. Međužupanijsko natjecanje mladih HCK

U subotu 14. travnja 2018. godine održano je X. Međužupanijsko natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa u Osnovnoj školi Ante Starčevića u Lepoglavi u Varaždinskoj županiji. Na natjecanju je sudjelovalo ukupno 18 ekipa iz Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije i to: 11 ekipa podmlatka i 7 ekipa mladeži.

Osnovne škole koje su sudjelovale na natjecanju su: OŠ Donja Stubica, OŠ „Lijepa naša“ Tuhelj, OŠ “Ljudevit Gaj” Krapina, OŠ Đure Prejca Desinić, OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički, OŠ Mače, OŠ Šemovec, OŠ Grofa Janka Draškovića Klenovnik, OŠ Veliki Bukovec, OŠ Ljubešćica i I.OŠ Čakovec.

Srednje škole koje su sudjelovale na natjecanju su: SŠ Krapina, SŠ Pregrada, SŠ Bedekovčina, SŠ Zlatar, SŠ Maruševec, Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin i SŠ Čakovec.

U kategoriji podmlatka prvo mjesto zauzela je ekipa OŠ Grofa Janka Draškovića Klenovnik sa 110,09 bodova od ukupno mogućih 120 bodova, drugo mjesto zauzela je ekipa OŠ „Lijepa naša“ Tuhelj sa 102,16 bodova, a treće mjesto zauzela je ekipa OŠ „Ljudevit Gaj“ Krapina sa 101,98 bodova.

U kategoriji mladeži prvo mjesto zauzela je ekipa SŠ Maruševec sa 95,23 bodova od ukupno 120 mogućih bodova, drugo mjesto zauzela je ekipa SŠ Krapina sa 93,49 bodova, a treće mjesto zauzela je ekipa mladeži SŠ Čakovec sa 92,84 bodova.

Na 22. Državnom natjecanju mladih Hrvatskog Crvenog križa koje će se održati u Vinkovcima 12. svibnja 2018.god. sudjelovat će ekipe OŠ Grofa Janka Draškovića Klenovnik i SŠ Maruševec.

Obilježen Svjetski dan zdravlja

Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije provodi „Program suzbijanja bolesti ovisnosti i smanjenja štete” Ministarstva zdravstva u kojem se provode aktivnosti za sprečavanje širenja zaraznih bolesti posebno hepatitisa B i C te HIV/AIDS-a, kao i besplatno i anonimno testiranje na iste. Cilj preventivnih aktivnosti je ojačati svijest građana o postojanju bolesti i njezinim posljedicama te upozoriti na sprečavanja zaraze pojedinaca.

Kako bi informirali mlade o mogućnostima zaštite od zaraznih bolesti i ojačali svijest o važnosti odgovornog ponašanja, u Srednjoj školi Krapina, 10. travnja, postavljen je info pult DCK KZŽ, obilježavajući tako Svjetski dan zdravlja. Volonteri su dijelili informativne materijale i prezervative u svrhu zaštite i prevencije.

 

 

Svjetski dan zdravlja – “Zdravlje za sve”

U 2018. godini Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) obilježava 70 godina svog postojanja od osnutka 1948. godine. Tim povodom svake godine SZO obilježava 7. travnja kao Svjetski dan zdravlja kako bi se globalnu javnost upozorilo na određeni zdravstveni problem koji je prisutan u većini zemalja svijeta. Ovogodišnja tema Svjetskog dana zdravlja je „Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom“ (eng. Universal Health Coverage – UHC) koja bi trebala biti omogućena svakoj osobi svugdje u svijetu. SZO je osnovana na načelu prema kojem bi svi ljudi trebali ostvariti svoje pravo na zdravlje na najvišoj mogućoj razini.

Ovogodišnja kampanja Svjetskog dana zdravlja odvija se pod sloganom „Zdravlje za sve“ (eng. Health for all) i nastavlja tijekom cijele 2018. godine. Rezolucija „Zdravlje za sve“ smatra se jednim od najvažnijih dokumenata SZO, usvojena s ciljem postizanje visoke razine zdravlja koja će svakom stanovniku svijeta omogućiti socijalno i ekonomski produktivan život. Povodom Svjetskog dana zdravlja organiziraju se diljem svijeta razna društvena događanja zbog poticanja svih dionika na suradnju i poduzimanje konkretnih akcija za postizanje dobrog zdravlja. Osim zdravstvenih stručnjaka, u takve akcije mogu bit uključeni vodeći predstavnici društvenog, političkog i gospodarskog života, vladine i nevladine organizacije, pojedinci, mediji i drugi.

Tema „Univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom“ pojavila se posljednjih godina kao glavna strategija u kreiranju konkretnih programa prema „Ciljevima održivog razvoja“ Ujedinjenih naroda (UN). „Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom“ uključuje cijeli spektar zaštite zdravlja i zdravstvene skrbi, od promicanja zdravlja i prevencije bolesti do kvalitete rada zdravstvenih službi u liječenju, rehabilitaciji i palijativnoj skrbi. Države koje ulažu u zdravlje svoje nacije, ujedno ulažu u izgradnju vlastitog ljudskog potencijala i bogatstvo svoje zemlje. Neke države svijeta napravile su značajan napredak u tom pravcu, no još uvijek polovina ljudske populacije nije u mogućnosti ispuniti sve svoje zdravstvene potrebe, jer zdravstvena zaštita nije dovoljno razvijena ni svima jednako dostupna.

SZO nastoji postići daljnji napredak u razvoju „univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom“ kako bi sve zemlje svijeta usvojile bar dio tih promjena, ali i podijeliti iskustva iz zemalja gdje već postoje. Približno pola svjetske populacije nema potpunu „pokrivenost zdravstvenom zaštitom“, a oko 100 milijuna ljudi živi u velikom ili ekstremnom siromaštvu. Socioekonomski uvjeti koji također utječu na razinu pružanja usluga zdravstvene zaštite kao što su prihodi, obrazovanje i zapošljavanje se moraju unaprijediti. Sve države članice UN-a suglasile su se postići „univerzalnu pokrivenost zdravstvenom zaštitom“ do 2030. godine koja pridonosi ekonomskom napretku neke zemlje, ali i smanjuje financijska osobna izdvajanja za zdravstvenu zaštitu iz vlastitih prihoda.

Strateški dokument SZO pod nazivom „Zdravlje za sve za 21 stoljeće – Zdravlje 21″ nastao je kao odgovor europske regije u stvaranju okvira i oblikovanju zdravstvene politike na nacionalnoj i lokalnoj razini. „Zdravlje 21“ bi trebalo biti ugrađeno u razvojnu politiku zemalja europske regije kao „pravo na zdravlje“ svakog stanovnika. Pristup neophodnoj i kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti jača potencijal zdravlja ljudi i produžuje njihov životni vijek.

Globalni ciljevi Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca naglašavaju njegovanje dobrog zdravlja tijekom cijelog života i zdravog starenja te ukazuju na potrebu jednake i svima dostupne zdravstvene zaštite. Kroz nacionalna društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca nastoji se omogućiti zdrav i siguran život za bolje zdravlje svakog pojedinca i zajednice. Hrvatski Crveni križ pridružuje se obilježavanju Svjetskog dana zdravlja – 7. travnja 2018. godine kako bi se ukazalo na važnost očuvanja zdravlja svih stanovnika u Republici Hrvatskoj. Tim povodom društva Hrvatskog Crvenog križa organiziraju razne aktivnosti posvećene zdravlju (predavanja, javne tribine, zdravstveno–preventivne akcije) u suradnji sa zdravstvenim stručnjacima u zajednici.

Izvješće o ostvarenju plana darivanja krvi u 2017.god.

Na temelju potreba zdravstva i procjene transfuzijskih službi u Republici Hrvatskoj u 2017. godini bilo je planirano prikupiti ukupno 197.680 doza krvi. Plan Hrvatskog Crvenog križa po društvima Crvenog križa bio je prikupiti 155.180 doza krvi, dok je preostali dio od 42.500 doza planirao prikupiti Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu. Kao i svake godine do sada, Plan prikupljanja doza krvi za 2017. godinu usvojen je na Glavnom odboru HCK u prosincu 2016. godine.

U 2017. godini ukupno je u cijeloj Republici Hrvatskoj prikupljeno 199.985 doza krvi, od čega u organizaciji Društava Crvenog križa 159.617 doza krvi, što je 4.437 doza krvi više od predviđenog plana za 2017. godinu. U organizaciji Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu prikupljeno je 40.368 doza krvi.

Ostvareni broj prikupljenih doza krvi na 100 stanovnika u Republici Hrvatskoj (broj stanovnika 4.284.889 prema popisu iz 2011. godine) iznosi 4,67 doza krvi, a ostvareni broj doza krvi prikupljenih na organiziranim akcijama društava Crvenog križa iznosi 3,73 doze krvi na 100 stanovnika.

Od 110 Gradskih društava u Republici Hrvatskoj, na prvom mjestu je GDCK Topusko sa 11,73%, na drugom mjestu je GDCK Koprivnica sa 10,41%, a GDCK Krapina se nalazi na trećem mjestu sa 10,35%. U 2017. godini Krapinsko – zagorska županija je planom prikupljanja krvi bila zadužena s 8300 doza krvi, a prikupljeno je 9488 doza krvi. Krapinsko-zagorska županija je  zauzela 2. mjesto u dobrovoljnom davanju krvi sa 7,14% i to zahvaljujući radu svih Gradskih društava Crvenog križa. Naša Gradska društva Crvenog križa su u 2017.god. ostvarila slijedeće rezultate: GDCK Donja Stubica 8,31%, GDCK Klanjec 3,10%, GDCK Krapina 10,35%, GDCK Pregrada 5,48%, GDCK Zabok 5,97% i GDCK Zlatar 6,85%. Od županija u Republici Hrvatskoj,  prvo mjesto je zauzela Koprivničko križevačka županija sa 7,31%, a treće mjesto Osječko-baranjska županija sa 6,36%.

Zaključno, u 2017. godini u organizaciji Društava Crvenog križa prikupljenim dozama krvi u potpunosti su podmirene sve iskazane potrebe zdravstva za krvi i krvnim pripravcima u Republici Hrvatskoj. Do povećanja broja prikupljenih doza krvi u 2017. godini, u odnosu na Plan prikupljanja doza krvi za 2017. godinu, je došlo zbog povećanih potreba zdravstva za dozama krvi jer se napretkom medicine izvodi sve više transplantacija organa i zahtjevnih operativnih zahvata i to tijekom cijele godine, tako da je potrošnja i potražnja za krvi i krvnim pripravcima kontinuirana u svim mjesecima.

 

Osposobljavanje spasilaca na vodi

Hrvatski Crveni križ, Služba spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja objavila je termine tečajeva za edukaciju spasilaca na vodi. Kriteriji za pristup tečaju su slijedeći: minimalno 18 godina; minimalno srednja stručna sprema ili upisan završni razred srednje škole; uvjerenje o zdravstvenoj osposobljenosti; znanje plivačkih tehnika (kraul i prsno); isplivati 400 metara za manje od 8 minuta; roniti 25 metara u duljinu.

Testiranje je uvjet za pristup tečaju za osposobljavanje spasilaca. Testiranje kandidata obavljat će se na bazenu Utrine, Zagreb od 17. travnja do 30. svibnja svakog utorka u 10.00 i srijede u 14.00 sati. Informacije o testiranju možete dobiti na mail: spasilacka-sluzba@hck.hr

Na testiranje doći 15 minuta prije termina, ponijeti osobnu iskaznicu i opremu za plivanje.

U Zagrebu će se u 2018 godini održati 4 tečaja: 07. svibnja – 13. svibnja; 14. svibnja – 20. svibnja; 28. svibnja – 03. lipnja i 04. lipnja – 10. lipnja.

Nakon edukacije dobije se licenca, a posao je osiguran u zagorskim toplicama, Zagrebu ili na Jadranu.

Nabava jakni za Gradska društva Crvenog križa

Nakon što je 2015.god. Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije kupilo svečane uniforme za djelatnike svih Gradskih društava Crvenog križa u našoj županiji, jučer su isporučene službene jakne za sve stalno zaposlene djelatnike Gradskih društava Crvenog križa. Svakom djelatniku je kupljena topla jakna – Interventni tim, laganija, proljetna jakna kojoj se skidaju rukavi, te zimska kapa. Sve nabavljeno je u crvenoj boji i vidno označeno oznakama Hrvatskog Crvenog križa. Ova vrijedna donacija još je jedna od aktivnosti u nastojanju Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije da pomogne razvoj Gradskih društava Crvenog križa u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Apel “Prikupljanje sredstava za ljude kojima su uništeni domovi uslijed klizišta u Hrvatskoj Kostajnici”

Hrvatski Crveni križ pokrenuo je apel „Prikupljanje sredstava za ljude kojima su uništeni domovi uslijed klizišta u Hrvatskoj Kostajnici“.  Prikupljaju se financijska sredstva kako bi se moglo odgovoriti na njihove potrebe koje će se u nadolazećim danima javiti. Svi koji žele pomoći osobama kojima su uništeni domovi mogu to učiniti:

  • pozivom na telefonski broj 060 9011 (cijena poziva 6 kuna i 25 lipa, PDV je uključen)
  • uplatom na žiro račun otvoren u Privrednoj banci Zagreb d.d.  IBAN: HR6923400091511555516, poziv na: broj 20
  • Za uplate iz inozemstva SWIFT: PBZGHR2X

Svečana sjednica Stožera civilne zaštite Krapinsko — zagorske županije

U četvrtak, 01. ožujka 2018. godine u Donjoj Stubici u konferencijskoj dvorani hotela Terme Jezerčica je povodom Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite Republike Hrvatske, održana svečana sjednica Stožera civilne zaštite Krapinsko — zagorske županije.

Prezentacije o radu tijekom 2017. godine imali su: Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured Krapina, Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Krapina, Policijska uprava Krapinsko-zagorska, Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije i Područni odsjek za poslove obrane Krapina.

Zaključeno je da operativne snage civilne zaštite unutar sustava vođene načelima moraju sinergijski djelovati i kontinuirano međusobno surađivati, dok istovremeno moraju biti otvorene za pružanje pomoći i suradnje prilikom nesreća na područjima izvan županije, koja su u praksi i tijekom 2017.godine bila primjerno provođena. Stanje u sustavu civilne zaštite je u prošloj godini bilo zadovoljavajuće, odnosno nije bilo ekstremnih situacija s potrebom sazivanja Kriznog stožera, kao što je to bilo prilikom velikog izbjegličkog vala. Operativne snage zajednički djeluju primarno u vrijeme većih elementarnih nepogoda, ali također i pojedinačno u skladu s potrebama, te uredno obavljaju svoje redovne poslove tijekom cijele godine.

Nadamo se da će uz suradnju svih dionika sustava civilne zaštite tehnička opremljenost i ljudska kapacitiranost operativnih snaga i tijekom narednih godina biti kontinuirano poboljšavana kako bismo mogli građanima naše županije pružiti najbolju moguću zaštitu u svim ugrožavajućim situacijama i kroz preventivne aktivnosti operativnih snaga omogućiti im najveći stupanj sigurnosti u Republici Hrvatskoj.