Dana 30.11.2022. godine, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada i Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec potpisali su Ugovore o radu s 29 radnica za pomoć u kući koje su zaposlene u sklopu provedbe projekta Zaželi za Zagorje.

Zaposlene žene će od dana 01.12.2022. raditi na aktivnostima potpore i podrške osobama starijim od 65 godina i invalidnim osobama pružajući im pomoć u dostavi namirnica, održavanju čistoće stambenog prostora, posuđa i rublja, pomoć pri oblačenju i svlačenju te brizi o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji i posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), te podršku kroz razgovore i druženje, uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima prema interesima korisnika.

Društvo Crvenog križa Krapinsko – zagorske županije i projektni partneri: Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Krapina, Centar za socijalnu skrb Krapina, Centar za socijalnu skrb Zabok, Grad Klanjec, Grad Pregrada, Općina Desinić, Općina Hum na Sutli, Općina Tuhelj, Općina Kumrovec, Općina Zagorska Sela, Općina Kraljevec na Sutli i Krapinsko – zagorska županija predali su projektnu prijavu Zaželi za Zagorje na javni poziv „Zaželi – program zapošljavanja – faza III“. Dana 25.10.2022. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (UP.02.1.1.16.0020) o provedbi projekta Zaželi za Zagorje na 8 mjeseci, odnosno u razdoblju od 25.10.2022. – 25.06.2023., a vrijednost projekta je 1.483.113,68 kuna.

Provedbom projekta Zaželi za Zagorje zaposliti će se 30 žena na aktivnostima pomoći u kući osobama u nepovoljnom položaju na području 8 jedinica lokalne samouprave, odnosno na području djelovanja Gradskih društava Crvenog križa Pregrada i Klanjec. Projektom će se omogućiti ženama, pripadnicama ranjivih skupina pristup zapošljavanju i tržištu rada, kao i pružanje potpore i podrške za 180 krajnjih korisnika na području gradova: Pregrada, Klanjec, te općina: Hum na Sutli, Desinić, Zagorska Sela, Kumrovec, Tuhelj i Kraljevec na Sutli.

Potpisivanje Ugovora o radu s radnicama za pomoć u kući i početak pružanja potpore izmamio je osmjeh na lice mnogim korisnicima pogotovo u ovoj situaciji kada nam je najvažnije zaštititi one najranjivije.