U petak, 14. listopada 2022. g. u Zaboku je održana edukacija namijenjena stručnim radnicima/ama koji u svom radu mogu doći u kontakt sa žrtvama nasilja u obitelji, a sa ciljem jačanja kapaciteta stručnjaka koji pružaju socijalne usluge i rade sa žrtvama nasilja u obitelji, osobito s mladima i djecom. Edukaciju je organizirao Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak, a izvoditeljica edukacije je Lorena Zec, mag. psych. iz udruge SOS Rijeka, centar za nenasilje i ljudska prava.

Sudionici edukacije stekli su znanja o međugeneracijskom prijenosu nasilja u obitelji, nasilju u romantičnim vezama mladih te specifičnostima savjetodavnog rada s djecom i mladima te o načinima psihoedukacije roditelja o reakcijama djeteta na razvod braka.

Ispred Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije edukaciji je prisustvovala Valentina Klasiček.