Edukacija za stručne radnike/ce

U petak, 14. listopada 2022. g. u Zaboku je održana edukacija namijenjena stručnim radnicima/ama koji u svom radu mogu doći u kontakt sa žrtvama nasilja u obitelji, a sa ciljem jačanja kapaciteta stručnjaka koji pružaju socijalne usluge i rade sa žrtvama nasilja u obitelji, osobito s mladima i djecom. Edukaciju je organizirao Dom za žrtve […]