Danas, 20. lipnja 2022. godine, održana je početna konferencija prekograničnog projekta „Unapređenje kvalitete suradnje i partnerstva hitnih službi Krapinsko-zagorske županije i Savinjske regije- CRO-SI-SAFE u dvorcu Strmol u Rogatcu.

Projekt se provodi u okviru programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.. Ukupna vrijednost projekta iznosi 739.612,25 EUR, a sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj sufinanciran je u iznosu od 628.670,40 EUR.

U okviru projekta predviđena je uspostava CRO-SI-SAFE tima odnosno tima kojeg će činiti predstavnici civilne i zdravstvene zaštite s područja Krapinsko-zagorske županije i sa slovenske strane, a koji će sukladno zakonodavnom okviru zajednički surađivati i provoditi projektne aktivnosti. Među predstavnicima s područja Krapinsko-zagorske županije je i Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, čiji predstavnici su sudjelovali na konferenciji.

Glavni cilj projekta je unaprjeđenje prekograničnog partnerstva hitnih spasilačkih službi uspostavom zajedničkog protokola prekogranične suradnje CRO-SI-SAFE tima radi unaprjeđenja sustava civilne zaštite te povećanja otpornosti na nepogode i nesreće na području Krapinsko-zagorske županije i Savinjske regije. Projektom se izravno doprinosi jačanju prekograničnih kapaciteta te pružanju prekograničnih javnih usluga hitnih spasilačkih službi usmjerenih na ruralna područja.

S druge strane, aktivnosti osvještavanja i edukacije šire javnosti rezultirat će povećanjem znanja lokalnog stanovništva o pravilnim reakcijama i načinima postupanja tijekom i nakon masovnih nesreća. S obzirom da su dijelovi projektnog područja tipični ruralni prostori koje karakterizira nešto veća razina izoliranosti, edukacijskim aktivnostima će se, između ostalog, nastojati povećati razina educiranosti i osviještenosti djece i mladih, žena u ruralnim prostorima, izoliranijih starijih osoba i ostalih ranjivih skupina stanovništva. Projektom će se također opremiti po jedna iskustvena soba za simulaciju masovnih nesreća u Krapinsko-zagorskoj županiji i Savinjskoj regiji (ukupno dvije), a bit će u funkciji unaprjeđenja pripremljenosti s jedne strane, djelatnika hitnih službi, te druge, šire javnosti tijekom i nakon masovnih nesreća te unapređenja njihovih vještina i kompetencija u pružanju predviđenih prekograničnih usluga.