Kao ključne dionike u razvoju i pružanju socijalnih usluga na području Krapinsko-zagorske županije, Gradska društva Crvenog križa pozvana su na edukaciju o univerzalno dostupnim temeljnim socijalnim uslugama, koja se održala 14. lipnja 2022. u Staroj gradskoj vijećnici u Zaboku. Edukaciju su održale izv.prof.dr.sc. Ana Opačić, sa Studijskog centra socijalnog rada, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Dragana Knezić iz Rehabilitacijskog centra za stres i traumu.

Voditeljice edukacije su autorice prve nacionalne studije o dostupnosti socijalnih usluga te

publikacije Univerzalno dostupne temeljne socijalne usluge u Republici Hrvatskoj: model

izvedivosti. Ova studija nudi niz alata regionalnim i lokalnim jedinicama samouprave za planiranje socijalnih usluga i resursa potrebnih za njihovo osiguravanje ranjivim skupinama građana. Edukacija se provodi kao dio projekta ZAJEDNICE UKLJUČUJU: Inicijativa za univerzalno dostupne temelje socijalne usluge u zajednici, omogućenog financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Edukacija je namijenjena ustanovama i udrugama – pružateljima socijalnih usluga, kako onima koji usluge pružaju u okviru mreže socijalnih usluga tako i onima koji djeluju projektno.

Edukaciji su prisustvovali predstavnici Gradskog društva Crvenog križa Donja Stubica, Gradskog društva Crvenog križa Klanjec, Gradskog društva Crvenog križa Zabok i Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije.