Gradska društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije provode aktivnosti za raseljene osobe iz Ukrajine: evidencija osoba za potrebe Službe traženja, psihosocijalnu podršku te prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći.

Prikuplja se humanitarnu pomoć u vidu prehrambenih paketa, higijenskih paketa i paketa za djecu koji svaka raseljena osoba ima pravo dobiti dva puta mjesečno.

Zbog potreba pakiranja paketa tvrtka Valoviti papir Dunapack d.o.o. iz Zaboka donirala je Društvu Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije 600 komada kartonske ambalaže. Kutije su distribuirane Gradskim društvima Crvenog križa Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Pregrada, Zabok i Zlatar.

Zahvaljujemo tvrtki Valoviti papir Dunapack d.o.o. na vrijednoj donaciji i na podršci u pružanju pomoći raseljenim osobama iz Ukrajine.