Od 2. do 4. srpnja 2020. godine se, u sklopu projekta Jednake mogućnosti svima – za bolju budućnost Hrvatskog zagorja, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Krapina, održalo studijsko putovanje u Rijeku, a ciljana populacija bili su stručnjaci za socijalno uključivanje. Na studijskom putovanju sudjelovala je i Ivana Huić, izvoditeljica Programa smanjenja štete (Harm reduction) zlouporabe droga u Krapinsko – zagorskoj županiji.

Na studijskom putovanju stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama i drugim pripadnicima marginaliziranih skupina posjetili su različite pružatelje usluga s područja grada Rijeke koji rade s pripadnicima različitih marginaliziranih skupina na smanjenju njihove socijalne isključenosti i samim time na prevenciji ili smanjenju nezaposlenosti.

Domaćin studijskog putovanja bila je udruga za pomoć ovisnicima „Vida“, koja od 2008. godine, provodi “Program resocijalizacije” koji uključuje različite podskupine ovisnika s ciljem smanjenja recidiva u uporabi droga kod osoba koje održavaju apstinenciju i osoba stabilnih na supstitucijskoj farmakoterapiji psihosocijalnom podrškom korisniku i njegovoj obitelji i aktivnostima socijalne inkluzije, osobito u domeni školovanja i zapošljavanja, te s ciljem stvaranja preduvjeta za skraćivanje institucionalne faze psihosocijalnih tretmana u terapijskim zajednicama ponudom strukturiranog vaninstitucionalnog psihosocijalnog programa resocijalizacije.

U Lokvama stručnjaci su posjetili stambenu zajednicu za ovisnike, povratnike s programa rehabilitacije i liječenja u terapijskoj zajednici ili penalnom sustavu, koji nemaju riješeno stambeno pitanje. U sklopu stambene zajednice stručnjaci su imali priliku vidjeti radno-rehabilitacijsku radionicu opremljenu strojevima i opremom potrebnom za proizvodnju različitih produkata od prirodnih materijala, a u svrhu zapošljavanja korisnika i osoba sa smještajem u stambenoj zajednici.

Jedna od udruga koju su stručnjaci posjetili bila je Terra koja provodi Program smanjenja štete i prevencija HIV/AIDS-a među skupinama s rizičnim ponašanjem kroz terenski rad na području Primorsko-goranske, Karlovačke i Ličko-Senjske županije i projekt Stambena zajednica Terra sa svrhom bivšim zatvorenicima ponuditi adekvatan i detaljno strukturiran program, koji će im pomoći u stambenom zbrinjavanju, zapošljavanju, učenju preuzimanja odgovornosti, osamostaljivanju te u konačnici i socijalnoj integraciji.