Svjetski dan nepušenja obilježava se 31. svibnja diljem svijeta. Ovu akciju pokrenula je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) kako bi se potaknule sve zemlje na provođenje preventivnih aktivnosti usmjerenih suzbijanju epidemije pušenja.

Ovogodišnja tema je zaštita mladih s fokusom na “Zaštita mladih od manipulacije industrijama i sprečavanje upotrebe duhana i nikotina”.

Budući da duhanska industrija sve više cilja na mlade kao rastuće i ranjivo tržište svojih ovisničkih proizvoda, ovo je hitno pitanje i izazov za kreatore politika u pogledu kontrole duhana u svakoj zemlji. Ove godine kampanja Svjetske zdravstvene organizacije poziva sve zemlje da podrže provedbu učinkovitih mjera politika kontrole duhana u cilju smanjenja potražnje za duhanom i zaštite od industrijske taktike kako bi se narušili globalni i nacionalni napori u provođenju politika kontrole duhana. Također apelira na pojedince i skupine koji imaju utjecaj na mlade – u pop kulturi, na društvenim medijima i školi, da zaštite mlade razotkrivajući manipulativne taktike duhanskih industrija za stvaranje nove generacije korisnika duhana.

Kampanja će omogućit mladima usvajanje znanja potrebnog za lako otkrivanje manipulacija u duhanskoj industriji i opremiti ih alatima za pobijanje takvih taktika, te ih na taj način osposobiti da se suprotstave njima. To je osobito važno, jer studije pokazuju da pušači imaju veći rizik od obolijevanja teškog oblika bolesti COVID-19. Svjetska zdravstvena organizacija poziva sve mlade ljude da se pridruže borbi da postanu generacija bez duhana.

Kako duhanska industrija potiče mlade na korištenje duhanskih proizvoda?

  • stavljanjem aroma u duhanske proizvode koje su privlačne mladima, poput voćnih aroma, aroma žvakaćih guma i bombona, što potiče mlade ljude da podcjenjuju zdravstvene rizike povezane sa korištenjem istih i da ih počnu koristiti
  • elegantnim dizajnom i atraktivnim proizvodima, koji se lako nose (npr. proizvodi u obliku USB štapića ili slatkiša)
  • reklamiranjem proizvoda kao „smanjenog rizika“, „bez dima“, „društveno prihvatljivi“ ili “čistijih” alternativa konvencionalnim cigaretama, bez znanstvenih dokaza koji bi potkrijepili ove tvrdnje
  • kroz sponzorstvo slavnih osoba od strane duhanskih brendova s ciljem promocije duhanskih proizvoda (npr. Instagram influenceri)
  • duhanski proizvodi prodaju se na mjestima koja posjećuju djeca, nalaze se u blizini slatkiša, grickalica ili sokova
  • prodaja samo jedne cigarete i drugih duhanskih proizvoda u blizini škola, što školskoj djeci čini jeftinim i jednostavnim pristupom duhanskim proizvodima
  • neizravnim stavljanjem duhanskih proizvoda u filmove i TV emisije. Djeca i adolescenti koji gledaju filmove i televizijske emisije s prikazima pušenja pod povećanim su rizikom da počnu pušiti.
  • automati za prodaju duhana, omogućuju mladim ljudima jednostavan pristup duhanskim proizvodima bez provjere dobi

Stoga i mi pozivamo sve mlade da se pridruže borbi da postanu generacija bez duhana. Neka i Vaš izbor bude NEPUŠENJE!