Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije nabavilo je Setove Službe traženja za 6 Gradskih društava Crvenog križa i Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, u pojedinačnoj vrijednosti od 3.759,84 kuna. Svaki od 7 setova se sastoji od ruksaka na kotačima u kojem je potreban pribor i materijal za rad Službe traženja.

Uloga Službe traženja, kao javnog ovlaštenja Hrvatskog Crvenog križa, je sastavni dio međunarodne obveze koju je preuzela Republika Hrvatska kao potpisnica Ženevskih konvencija i dopunskih protokola i povjerila Hrvatskom Crvenom križu.

Služba traženja je izrazito značajna u slučajevima nestanka osoba, razdvojenosti obitelji i njihove komunikacije, a koji nastaju kao posljedica oružanog sukoba, masovnih nesreća, prirodnih katastrofa i sličnih nepogoda.

Posebna zadaća službe traženja se odnosi na kontinuirani razvoj, kadrovsko i materijalno osiguravanje uvjeta za djelovanje Službe traženja, osobito u slučajevima izvanrednih prilika (elementarne nepogode, migracije i sl.).