Ravnateljstvo civilne zaštite RH, dana 17.03.2020. godine, mobiliziralo je Hotel Well u Tuheljskim Toplicama, za karantenu vozača teretnih vozila međunarodnog transporta nakon ulaska u Republiku Hrvatsku. Od 22.04.2020. godine, prema nalogu Nacionalnog Stožera civilne zaštite, demobilizirana je karantena za vozače u hotelu Well, u Tuheljskim Toplicama.

Karantena za vozače bila je organizirana je od 17.03.2020. do 22.04.2020. godine. U 37 dana kroz karantenu je prošlo 138 vozača sa ukupno 275 noćenja. U rad karantene bilo je uključeno 34 djelatnika i 16 volontera, sa 1776 odrađenih sati, koji su vršili prijem i registraciju vozača, te svakodnevno poduzimali potrebne zdravstveno-epidemiološke mjere.

Zahvaljuemo cijelom menadžmentu i djelatnicima hotela Well koji su cijelo vrijeme bili ondje s nama i pružili uslugu dostave obroka, čišćenja i zaštitarstva.