U 2018. godini Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) obilježava 70 godina svog postojanja od osnutka 1948. godine. Tim povodom svake godine SZO obilježava 7. travnja kao Svjetski dan zdravlja kako bi se globalnu javnost upozorilo na određeni zdravstveni problem koji je prisutan u većini zemalja svijeta. Ovogodišnja tema Svjetskog dana zdravlja je „Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom“ (eng. Universal Health Coverage – UHC) koja bi trebala biti omogućena svakoj osobi svugdje u svijetu. SZO je osnovana na načelu prema kojem bi svi ljudi trebali ostvariti svoje pravo na zdravlje na najvišoj mogućoj razini.

Ovogodišnja kampanja Svjetskog dana zdravlja odvija se pod sloganom „Zdravlje za sve“ (eng. Health for all) i nastavlja tijekom cijele 2018. godine. Rezolucija „Zdravlje za sve“ smatra se jednim od najvažnijih dokumenata SZO, usvojena s ciljem postizanje visoke razine zdravlja koja će svakom stanovniku svijeta omogućiti socijalno i ekonomski produktivan život. Povodom Svjetskog dana zdravlja organiziraju se diljem svijeta razna društvena događanja zbog poticanja svih dionika na suradnju i poduzimanje konkretnih akcija za postizanje dobrog zdravlja. Osim zdravstvenih stručnjaka, u takve akcije mogu bit uključeni vodeći predstavnici društvenog, političkog i gospodarskog života, vladine i nevladine organizacije, pojedinci, mediji i drugi.

Tema „Univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom“ pojavila se posljednjih godina kao glavna strategija u kreiranju konkretnih programa prema „Ciljevima održivog razvoja“ Ujedinjenih naroda (UN). „Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom“ uključuje cijeli spektar zaštite zdravlja i zdravstvene skrbi, od promicanja zdravlja i prevencije bolesti do kvalitete rada zdravstvenih službi u liječenju, rehabilitaciji i palijativnoj skrbi. Države koje ulažu u zdravlje svoje nacije, ujedno ulažu u izgradnju vlastitog ljudskog potencijala i bogatstvo svoje zemlje. Neke države svijeta napravile su značajan napredak u tom pravcu, no još uvijek polovina ljudske populacije nije u mogućnosti ispuniti sve svoje zdravstvene potrebe, jer zdravstvena zaštita nije dovoljno razvijena ni svima jednako dostupna.

SZO nastoji postići daljnji napredak u razvoju „univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom“ kako bi sve zemlje svijeta usvojile bar dio tih promjena, ali i podijeliti iskustva iz zemalja gdje već postoje. Približno pola svjetske populacije nema potpunu „pokrivenost zdravstvenom zaštitom“, a oko 100 milijuna ljudi živi u velikom ili ekstremnom siromaštvu. Socioekonomski uvjeti koji također utječu na razinu pružanja usluga zdravstvene zaštite kao što su prihodi, obrazovanje i zapošljavanje se moraju unaprijediti. Sve države članice UN-a suglasile su se postići „univerzalnu pokrivenost zdravstvenom zaštitom“ do 2030. godine koja pridonosi ekonomskom napretku neke zemlje, ali i smanjuje financijska osobna izdvajanja za zdravstvenu zaštitu iz vlastitih prihoda.

Strateški dokument SZO pod nazivom „Zdravlje za sve za 21 stoljeće – Zdravlje 21″ nastao je kao odgovor europske regije u stvaranju okvira i oblikovanju zdravstvene politike na nacionalnoj i lokalnoj razini. „Zdravlje 21“ bi trebalo biti ugrađeno u razvojnu politiku zemalja europske regije kao „pravo na zdravlje“ svakog stanovnika. Pristup neophodnoj i kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti jača potencijal zdravlja ljudi i produžuje njihov životni vijek.

Globalni ciljevi Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca naglašavaju njegovanje dobrog zdravlja tijekom cijelog života i zdravog starenja te ukazuju na potrebu jednake i svima dostupne zdravstvene zaštite. Kroz nacionalna društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca nastoji se omogućiti zdrav i siguran život za bolje zdravlje svakog pojedinca i zajednice. Hrvatski Crveni križ pridružuje se obilježavanju Svjetskog dana zdravlja – 7. travnja 2018. godine kako bi se ukazalo na važnost očuvanja zdravlja svih stanovnika u Republici Hrvatskoj. Tim povodom društva Hrvatskog Crvenog križa organiziraju razne aktivnosti posvećene zdravlju (predavanja, javne tribine, zdravstveno–preventivne akcije) u suradnji sa zdravstvenim stručnjacima u zajednici.