Dobrovoljno darivanje krvi-listopad 2017.-GDCK D.Stubica