Na temelju potreba zdravstva i procjene transfuzijskih službi u Republici Hrvatskoj (RH) u 2016. godini bilo je planirano prikupiti ukupno 192.825 doza krvi. Plan Hrvatskog Crvenog križa (HCK) po društvima Crvenog križa (DCK) bio je prikupiti 152.825 doza krvi, dok je preostali dio plana Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu (HZTM) bio prikupiti 40.000 doza krvi. Kao i svake godine do sada, Plan prikupljanja doza krvi za 2016. godinu usvojen je na Glavnom odboru HCK u prosincu 2015. godine.

U 2016. godini ukupno je u cijeloj RH prikupljeno 197.498 doza krvi, od čega je u organizaciji HCK-DCK prikupljeno 156.726 doza krvi, što je 3.901 doza krvi više od predviđenog plana za 2015. godinu. U organizaciji HZTM prikupljeno je 41.368, što je 6.368 doza krvi više od planiranog za 2016. godinu.

Ukupan broj prikupljenih doza krvi u RH na 100 stanovnika (broj stanovnika 4.284.889 prema popisu iz 2011. godine) iznorganizaciji HCK-DCK iznosio 3,66 doza krvi na 100 stanovnika.

Od 110 gradskih društava u Republici Hrvatskoj, na prvom mjestu je GDCK Topusko sa 11,89%, GDCK Krapina nalazi se sa 10,95% na drugom mjestu, a na trećem GDCK Koprivnica sa  10,62% na sto stanovnika. U 2016. godini Krapinsko – zagorska županija zauzela je 2. mjesto u dobrovoljnom davanju krvi sa 7,41% zahvaljujući radu svih gradskih društava, a prvo mjesto zauzela je Koprivničko križevačka županija sa 7,51%.

Zaključno, u 2016. godini u organizaciji društava HCK prikupljenim dozama krvi u potpunosti su podmirene sve iskazane potrebe zdravstva za krvi i krvnim pripravcima u RH. Do povećanja broja prikupljenih doza krvi u 2016. godini, u odnosu na Plan prikupljanja doza krvi za 2016. godinu, došlo je zbog povećanih potreba zdravstva potenciranim napretkom medicine u izvođenju sve većeg broja zahtjevnih operativnih zahvata, osobito tijekom ljetnih mjeseci u vrijeme godišnjih odmora i turističke sezone, tako da je tokom cijele godine potrošnja i potražnja za krvi i krvnim pripravcima kontinuirana.