image-0-02-05-ff820574198a9d363f60bde9a7911f6d38657738658ce1f90422934db24e477a-vDruštvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije i Policijska postaja Krapina obilježili su Mjesec borbe protiv ovisnosti 07.12.2016. godine ispred Srednje škole Krapina u vremenu od 12.00-13.30 sati. Postavljeni su info pultevi, te su se dijelili leci, brošure i drugi edukativni materijali vezano uz prevenciju ovisnosti o ilegalnim drogama, alkoholu, internetu, klađenju i sl., mladima koji pohađaju Srednju školu u dvije smjene. Ovakve zajedničke aktivnosti udruga i institucija dokaz su dobre suradnje u prevenciji ovisnosti te se na ovakav način dopire do mladih kako bi bili informirani i osobno utjecali na prevenciju rizičnih ponašanja.